Regler for overjordiske plasttanke

Plasttank
Der er skærpede regler ved opstilling af overjordiske plastolietanke - både de udendørs og de indendørs. Plasttanke på over 2500 liter må kun opstilles med Beredskabsstyrelsens tilladelse.

Udover reglerne for olietanke, er der særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko.

Plasttanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag, som er tæt og strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Skal plasttanken stilles udendørs, kan man købe særlige underlag.

Tanke i kompositkonstruktion af plast og metal (for eksempel en plasttank med en tynd metalkappe) skal overholde de samme krav som tanke i plast.

Vigtigt: Plasttanke på over 2.500 liter må kun opstilles med Beredskabsstyrelsens tilladelse. Kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere om, hvad en ansøgning skal indeholde.

Opstilling udendørs

Tanken skal have en afstand til naboskel på mindst 2,5 meter.

Placeres tanken tættere på en bygning end 2 meter, skal væggen på denne bygning være:

  • af væg med mindst BD 30 (BD 30: Brandmodstandsevne på mindst 30 minutter)
  • uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken
  • fra top af tank til tagudhæng skal der være 2 meter eller brandmæssig adskillelse mellem tank og tagudhæng. Alternativt skal der mellem tanken og eventuel åbning etableres en flammeskærm.

Opstilling indendørs

  • Tanke der opstilles indendørs, skal placeres i stueetagen eller kælder. 
  • Rum i bygning hvor plasttank er placeret, skal skilles fra øvrige rum af en bygningsdel med mindst BD 30. Åbninger til andre rum skal lukkes med mindst BD 30 dør, der er selvlukkende. 
  • Tærskel ved dør i opstillingsrummet til andre rum skal være høj nok til at tilbageholde tankens volumen i rummet ved udløb. Alternativt skal tanken placeres i et væsketæt bassin af for eksempel stål eller beton.

Menu