Vandløbsregulativer

Regulativer - foto: Vandløbsgruppen
Vandløbsregulativer er retsgyldige dokumenter, som er udarbejdet for alle offentlige vandløb. Regulativerne indeholder beskrivelser af forhold som eksempelvis vandløbets form, evne til at føre vand og vedligeholdelsen af vandløbet.

Kommunen skal lave regulativer for alle offentlige vandløb. Et regulativ kan gælde for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb, og er retsgyldige dokumenter.

Regulativerne er en slags uddybning af vandløbslovens almindelige bestemmelser for de enkelte vandløb. Et regulativ kan betragtes som en kontrakt mellem bredejere og kommunen, hvor de to parters pligter og rettigheder ved vandløbet er beskrevet. Der findes blandt andet altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form eller evne til at føre vand.

Kommunen laver ikke regulativer for private vandløb. Her gælder vandløbslovens almindelige bestemmelser. Der kan eventuelt laves vedligeholdelsesbestemmelser. Hvis et offentligt vandløb nedklassificeres til et privat vandløb, skal vandløbet afleveres i regulativmæssig stand og eventuelle dimensionskrav fra regulativet vil stadig være gældende.

Nedenfor kan du finde regulativerne for de offentlige vandløb i Rebild Kommune. Regulativerne er opdelt efter de større vandløbssystemers oplandsområder i Rebild kommune, som kan ses på dette kort: Vandløbssystemer

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan finde det vandløb, som du søger, er du velkommen til at kontakte vandløbsgruppen via tlf. nr. 99 88 99 88.

Lerkenfeld Å vandløbssystem

Abildgårdsgrøften - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996

Blasmose - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Blasmose - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Blasmose - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Bonderup Bæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996

Brorstrup Bæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Brorstrup Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Brorstrup Bæk - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Lerkenfeldt Å - Regulativ 1996
Lerkenfeldt Å - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Lille Binderup Kloakgrøft - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Lille Binderup Kloakgrøft - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Nørager Bæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Nørager Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009 

Odderbæk - Regulativ 2004

Rugkærgrøften - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Rugkærgrøften - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Rugkærgrøften - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Skelbæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Skelbæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Smorup Bæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Smorup Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Svingelgrøften - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Svingelgrøften - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Svingelgrøften - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Thorup mose - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Thorup mose - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Thorup mose - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Tilløb til Brorstrup Bæk - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996

Tuegrøften - Regulativ Lerkenfeldt Å 1996
Tuegrøften - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Lindenborg Å Vandløbssystem

Agerbæk - Regulativ 1996

Asp Bæk - Regulativ 1988
Asp Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009
Asp Bæk - Tillægsregulativ grødeskæringsmetode 2015

Bunkens Rende - Regulativ 2000

Ejstrup Bæk - Regulativ 2000

Gl. Skørpinggrøft - Regulativ 1996

Halvkærs Rende - Regulativ 1986

Katvadgrøften - Regulativ 2007

Kovads Bæk - Regulativ 2004
Kovads Bæk - Tillægsregulativ ændret revisionstidspunkt 2004

Kragebækken - Regualtiv 1986

Lindenborg Å - Amtsdel - Regulativ 2003
Lindenborg Å - Tillægsregulativ Vandløbs Terminer 2004
Lindenborg Å - Tillægsregulativ ændret revisionstidspunkt 2004
Lindenborg Å øvre del - Regulativ 2010

Lundsgård Bæk - Regulativ 2000

Lyngbyskov Bækken - Regulativ 1996
Lyngbyskov Skelgrøft - Regulativ 2004

Mastrup Bæk - Regulativ 2000

Mellemste Bæk - Regulativ 1986

Mølholmgrøften - Regulativ 1986

Møllebækken - Regulativ 1986

Otterupmose Grøft - Regulativ 2000

Råkildegrøften - Regulativ 2003

Sejlstrup Bæk - Regulativ 1988
Sejlstrup Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Skelgrøften - Regulativ 1988

Skibsted - Lyngby Å - Regulativ 2003
Skibsted - Lyngby Å - Tillægsregulativ Vandløbs Terminer 2004
Skibsted - Lyngby Å - Regulativ 1996
Skibsted - Lyngby Å - Tillægsregulativ om skærebredde 1997
Skibsted -Lyngby Å - Tillægsregulativ ændret revisionstidspunkt 2004

Skiveren- Regulativ 2004

Storegrøft - Regulativ 1996

Terndrup Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Terndrupgrøften - Regulativ 1996

Tilløb til Råkildegrøften - Regulativ 2007

Tisted Rende - Regulativ 1997
Tisted Rende - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Tisted - Terndrup Bæk med tilløb - Regulativ 2002
Tisted – Terndrup Bæk – Tillægsregulativ ændret grødeskæring 2017

Tustrup Bæk - Regulativ 1988
Tustrup Bæk - Tillægsregulativ for 28 vandløb 2009

Vaseholmgrøften - Regulativ 2007

Villestrup Å vandløbssystem

Menu