Restaureringsprojekter

Tøttrup projekt
For at understøtte arbejdet i kommunerne, med at gennemføre de forskellige indsatser, er der etableret en tilskudsordning til vandløbsrestaureringsprojekter.
Logoer: Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav og Fiskerifond

I forbindelse med gennemførelse af vandplan 1 og vandoplandsplan 2, er Rebild Kommune i gang med at gennemføre de tiltag der fremgår af de kortværk som staten har udgivet.

Ordningen er finansieret med 50% fra den Europæiske Fiskerifond og 50 % fra Ministeriet for Fødevarer og Landbrug. Kommunerne har udlægget, og får refunderet de udlagte penge når de enkelte projekter er gennemført.

Til dato har Rebild Kommune gennemført følgende indsatser, der er fordelt på en række projekter fra vandplan 1:

 • Sikring af fuld kontinuitet ved Røde Mølle.
 • Åbning af rørlægning i Rebstrup Mølle Bæk.
 • Åbning af rørlægning i Tøttrup Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet ved Rebstrup Mølle Dambrug
 • Sikring af fuld kontinuitet ved Hylddal Mølle.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Hylddal Møllebæk ved passage af landevej.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Bonderup Bæk ns Løgstørvej.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Bonderup Bæk i Kgs Tisted.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Bonderup Bæk os Kgs Tisted.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Lerkenfeld Å Ved Brorstrupvej.
 • Åbning af rørlægning i Lyngby skovbæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Viffertsholm Å NS Viffertsholm.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Viffertsholm Å OS Viffertsholm.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Torsdal Bæk lige NS Løgstørvej.
 • Restaurering af Torsdal Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Kovadsbæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Hestehavehus Bæk
 • Sikring af fuld kontinuitet ved Kalkværket.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Agerbæk.

Der ud over er der en række indsatser hvor der er meddelt tilsagn til gennemførelse fra vandplan 1. Der er tale om følgende punkter:

 • Sikring af kontinuitet i Ejstrup Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Lundsgaards Bæk.
 • Fjernelse af rørlægning i Lundsgaards Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Ottrup Mose Grøft.
 • Udlægning af grus i Ottrup Mose Grøft.
 • Agerbæk – Fjernelse af 5 spærringer.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Møllebækken.
 • Sikring af fuld kontinuitet på 2 lokaliteter i Kjelddals Bæk.
 • Fjernelse af en rørlægning i Overvad Vestby bæk.
 • Udskiftning af overkørsel i Overvad Vestby Bæk.
 • Udlægning af grus i Haverslev Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet i Sønderup Bæk.

Hertil kommer en række tiltag fra vandplan 1 der er søgt om gennemførelse af:

 • Udlægning af grus på 6 lokaliteter i Haslevgård Å.
 • Sikring af fuld kontinuitet på 5 lokaliteter i Mastrup Bæk.
 • Sikring af fuld kontinuitet på en lokalitet i Tustrup Mølle Bæk.

Endelig er der en række indsatser fra vandplan 1, der er lavet forundersøgelser på, som der ikke er søgt gennemførelse på. Der er også en række indsatser der ikke længere skal gennemføres, da de enten er ubetydelige eller ikke længere fremgår af Miljøstyrelsens kort.

Ud over indsatserne i vandplan 1 er der en række indsatser i vandoplandsplan 2, som vi skal til at søge forundersøgelse og gennemførelse på.

Forundersøgelser er udført, eller er i færd med at blive udført for følgende projekter:

 • Udlægning af groft materiale i Ejstrup Bæk og Lundsgaards Bæk
 • Udlægning af groft materiale i Smorup Bæk – Vandområdeplansprojekt
 • Udskiftning af bundmateriale i Lerkenfeld Å – Vandområdeplansprojekt
 • Skårup Bæk - Genslyngningsprojekt

Menu