Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Overfyldt container

Mit affald er ikke blevet hentet

Hvis ikke din container er blevet tømt, er det vigtigt at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig.

Hvis din container ikke er blevet tømt, kan det være at skraldemanden har hængt en seddel på din container eller har lagt en seddel i din postkasse med en begrundelse.

Det gør han for eksempel hvis containeren er overfyldt, der er problemer med adgangsvejen/standpladsen eller fordi biler, cykler eller lignende har spærret vejen hen til skraldespanden.

Hvis der er større nedbrud eller aflysninger på grund af sne vil vi informere om det på kommunens facebookside.

Hvis du ikke har fået nogen seddel og kørslen ikke var aflyst er du formentlig desværre blevet glemt. Du kan fortælle os om dette via selvbetjeningsløsningen - Mit affald blev ikke hentet.

For at vi kan hjælpe dig med, at få tømt er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt.

Helligdage

Der afhentes ikke dagrenovation, genbrug og storskrald på helligdage. Vi vil annoncere om ændring af tømmedage under aktuelt her på hjemmesiden og på kommunens facebookside. Du kan desuden se ændringerne i vores affaldshæfte.

Se affaldshæftet på denne side

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik