Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Sådan placerer du dine containere

Din skraldemand dagligt tømmer 200-300 containere. Du skal derfor være med til at sikre dine skraldemænd de bedste arbejdsvilkår.

Krav til placering og containerskjul

 • Alle dine containere skal stå sammen, og være placeret det samme sted fra tømning til tømning.
 • Containerne skal placeres på et let tilgængeligt sted. Der skal være mindst 10 cm mellem containerne og til siderne. Derudover skal der være fri adgang i en 90 cm’s bredde pr. container, så den enkelte container kan tømmes, uden at den anden container skal flyttes. 
 • Placeringen skal have et jævnt og fast underlag, som fliser, asfalt eller beton. 
 • Underlaget må ikke være græs, perlegrus, skærver eller brosten.
 • Containernes håndtag og hjul skal vende udad mod skraldemanden.
 • Der skal være lys ved containerne i den mørke tid.

Krav til adgangsvejen

Adgangsvejen er den strækningen, som skraldemanden skal gå fra skraldebilen til dine containere.

 • Adgangsvejen skal være plan og med fast underlag, så som fliser og asfalt.
 • Eventuelle låger og lignende skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Adgangsvejen skal være oplyst.
 • Der må ikke være stigninger eller fald på over 10 %, der findes dog særregler for stigninger på 10–25 %.

Hvis du ikke kan leve op til kravene for placering og adgangsforhold, skal du selv stille dine containere ud til vejen på afhentningsdagen.

""

Krav til kørevejen

Kørevejen er den vej, som skraldebilen kører fra hovedvejen til dit hus/containere.

 • Underlaget skal kunne bære tunge lastbiler
 • Biler, trailere og andet må ikke spærre vejen
 • Det skal være muligt for skraldebilen at vende hos dig, hvis han skal ind til dit hus med bilen. Læs mere i filen om krav til vendeplads.

Buske/træer langs køre- og adgangsvejen

Du skal huske at beskære dine buske og træer, så de ikke vokser ind over køre- og adgangsvejen.

Når der er sne:

Veje hvor der bliver ryddet sne

Containerne tømmes som normalt, hvis du har ryddet køre- og adgangsvejen ind til dine containere.

Der skal være ryddet inden kl. 7. Hvis skraldemanden kommer før kl. 7, vurderer han om det er sikkert at hente containeren, hvor den står.

Veje hvor der ikke bliver ryddet sne

På de veje, hvor der ikke bliver ryddet sne, skal du stille dit affald ud til den ryddede vej, hvis du vil sikre dig tømning.

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik