Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Dagtilbudsrapport

Dagtilbudsrapporten beskriver effekten af den indsats, vi dagligt yder i daginstitutionerne og sigter mod en kvalitetsopsamling for hele området.

Dagtilbudsrapporten samler og systematiserer en række informationer om det enkelte dagtilbud og om hele området. Rapporterne er et redskab, der kan bruges til at arbejde målrettet og systematisk med kvaliteten i dagtilbuddene.

Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning, kommunalbestyrelse og andre med interesse for den kvalitetsmæssige udvikling af dagtilbud i Rebild Kommune.

Dagtilbudsrapporten 2020

I september 2020 udkom den seneste rapport for dagtilbud i Rebild Kommune, som beskriver kvalitet i dagtilbuddene i 2019. 

Opsummering af dagtilbudsrapportens resultater

2019 var et år præget af implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan og decentralisering af ledelse, sparring og vejledning af dagplejen. Der arbejdes målrettet på at give børnene en hverdag i deres pasningstilbud med fokus på trivsel og udvikling. Særligt arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan har været med til at sætte yderligere fokus på legen, læringsmiljøet og især på børnenes perspektiv.

Rebild Kommune er fortsat en kommune i udvikling, og der er et stigende behov for pladser til pasning i dagtilbud - især i byerne. Den udvikling har betydet, at der er bygget en ny institution i Støvring samt sket udvidelse af pladser i både børnehaver og vuggestuer i kommunen. Desuden er der i 2020 sket en udvidelse af antallet af vuggestuer.

Læs meget mere om kvaliteten i Rebild Kommunes dagtilbud i rapporterne

Monsido - statistik

Cookieinformation