Forbrugsgoder

Specialstol - www.colourbox.dk
Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge hjælp til forbrugsgoder.

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt. Der ydes ikke hjælp efter denne bestemmelse til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan være almindelige stole, borde, senge, telefoner, Tv-apparater, videomaskiner, båndoptagere, vaskemaskiner, computere med mere.

For at få hjælp til anskaffelse af et forbrugsgode skal du opfylde de samme betingelser som for at få tildelt et hjælpemiddel. Det betyder, at du skal have en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at der er tale om en væsentlig daglig lettelse, eller at det er en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

Der kan ydes hjælp til et forbrugsgode, når det overstiger 500 kr.

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og derved vil ansvaret for vedligeholdelse, reparation og udskiftning overgå til dig. Du kan få nærmere oplysning om mulighed for udskiftning og reparation ved at kontakte visitatorerne i Myndighed, Center Pleje og Omsorg.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes. Når du søger om et forbrugsgode, vil visitator ofte besøge dig for at drøfte din ansøgning med dig og derudfra vurdere, om du er berettiget til forbrugsgodet. Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge. 

Hvis du får bevilget et forbrugsgode, vil det typisk svare til halvdelen af et standardprodukt. Resten skal du selv betale. Du skal sædvanligvis selv indkøbe forbrugsgodet. Du kan herefter fremsende originalfakturaen, hvorefter du vil få det bevilgede beløb indsat på din NemKonto.

Der kan ikke ydes støtte efter Servicelovens regler om forbrugsgoder, hvis forbrugsgodet skal anvendes som arbejdsredskab i dit erhverv.

Får du bevilget et forbrugsgode, er bevillingen typisk gældende i tre måneder.

For yderligere information, kontakt Myndighed, Center Pleje og Omsorg.

Selvbetjening:

Hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu