Hjem fra sygehuset - hvad nu?

Billede af udskrivningskoordination
Det kan være svært og uoverskueligt at komme hjem efter en indlæggelse på sygehuset. Vi hjælper dig gerne, så din udskrivelse bliver sammenhængende og overskuelig.

Vores opgaver

Under indlæggelsen kan du få kontakt med vores udskrivningskoordinator, der besøger dig på sygehuset og sammen tilrettelægger I hvilken hjælp og indsats, der er nødvendig i forbindelse med din udskrivelse til dit eget hjem.

Skal du i en plejebolig eller på rehabiliteringscenteret hjælper vi også. Vi sørger for at indsatsen bliver målrettet dine behov, og at du oplever tryghed og sammenhæng i overgangen fra sygehus og hjem til dig selv.

Udskrivningskoordinatoren sørger for at informere de relevante instanser i Rebild Kommune, der skal hjælpe, og at vejlede dig i den konkrete situation. Koordinatoren sørger også for en samlet plan for indsatsen, når du kommer hjem.

Hjælp til udskrivelse kan være særlig vigtig for dig med et stærkt ændret funktionsniveau – både fysisk og psykisk - eller med flere indlæggelser indenfor kort tid.

Kontakt Center Sundhed for mere information på telefon 99 88 84 50 eller e-mail cskf@rebild.dk.

Menu