Lær at tackle ...

Sygdom på jobbet - Colourbox.com
I Rebild Kommune har vi fire forskellige patientuddannelser. "Lær at tackle"-uddannelserne er for dig med forskellige handicap eller udfordringer, der ønsker hjælp til at klare hverdagen.

De fire "lær at tackle"-patientuddannelser er:

 • Lær at tackle kroniske smerter
 • Lær at tackle angst og depression
 • Lær at tackle job og sygdom
 • Lær at tackle hverdagen som pårørende

Du kan læse meget mere om hver enkelt af de fire uddannelser herunder.

Har du spørgsmål kan du kontakte Sundhedscenter Rebild på telefon 99 88 84 50 eller mail centersundhed@rebild.dk.

Lær at tackle job og sygdom

Du kan lære at tackle job og sygdom

Vil du blive bedre til at tackle job og sygdom? – Så er du velkommen til at deltage i selvhjælpskurset sammen med andre, der er i samme situation som dig. Sygdomme er forskellige, men bekymringerne på udfordringerne kan være ens. På kurset kan du få inspiration til hvordan du kan ”styre” din sygdom og ikke omvendt. 

Kurset ledes af to frivillige instruktører, som selv har langvarig sygdom inde på livet og ved, hvordan det er, når sygdom begrænser ens muligheder for at arbejde. 

Kurset består af seks kursusgange. Din sagsbehandler i jobcenteret kan melde dig på holdet – eller du kan selv tilmelde sig ved at henvende dig til sundhedscenteret på tlf. 99 88 84 50 eller mail chaa@rebild.dk eller centersundhed@rebild.dk

Det er gratis at deltage, og som deltager får du udleveret bogen ”LÆR AT TACKLE – Job og sygdom”

Er kurset for dig?

 •    Har du været syg eller stresset i lang tid? 
 •    Påvirker sygdommen din jobsituation? 
 •    Har du brug for inspiration til hvordan du kan håndtere din sygdom, så du fortsat kan arbejde?

Mød op på kurset med udfordringer, gå fra kurset med værktøjer til en løsning.

Læs mere i pjecen: Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle angst og depression

Du kan lære at tackle angst og depression

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der oplever symptomer på angst og/eller depression og som har lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfordringer. 

Du kan deltage i selvhjælpskurset ”lær at tackle angst og depression” sammen med andre, der er i samme situation som dig. Kurset ledes af frivillige instruktører, som selv har haft angst og depression inde på livet. På kurset er der fokus på at tackle de problemer symptomerne på angst og/eller depression giver, så det er dig og ikke problemerne der styrer dit liv. 

På kurset får du mulighed for at:

 • Tilegne dig redskaber, som kan give dig større psykisk frihed
 • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en lignende situation
 • Arbejde med dine stærke sider 

Er kurset for dig?

Kurset består af syv kursus gange. 

Du kan tilmelde sig ved at henvende sig til sundhedscenteret på tlf. 99 88 84 50 eller mail chaa@rebild.dk eller centersundhed@rebild.dk.
Derefter bliver du inviteret til en personlig samtale, hvis du har en sagsbehandler kan denne også tilmelde dig. 

 Det er gratis at deltage, og som kursusdeltager får du udleveret bogen ”LÆR AT TACKLE – Angst og depression”.

Lær at tackle kroniske smerter

Du kan lære at tackle kroniske smerter

Som kronisk smertepatient, skal du ikke bare håndtere smerterne, men også de konsekvenser sygdommen har for dit liv - arbejdsmæssigt, socialt og praktisk.

Du er velkommen til at deltage i selvhjælpskurset sammen med andre, der er i samme situation som dig. Kurset ledes af frivillige instruktører, som selv har langvarige smerter inde på livet. På kurset kan du få redskaber til at tackle dine problemer, så det kan blive dig og ikke dine smerter, der styrer dit liv.

Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selv om du har kroniske smerter. 

Du kan deltage

Kurset henvender sig til voksne, der har haft smerter i mere end tre til seks måneder, og hvor intensiteten af smerterne er betydeligt forstyrrende for dit hverdagsliv.  

Kurset består af seks møde gange. Det vil være emner som - Mestring af træthed og smerte, medicinforbrug, at genkende symptomer, problemløsning og mange flere. 

Du kan tilmelde dig ved at henvende dig til Sundhedscenteret på telefon 99 88 84 50 eller mail chaa@rebild.dk eller centersundhed@rebild.dk men hvis du har en sagsbehandler kan denne også tilmelde dig. 

Det er gratis at deltage, og som kursistdeltager får du udleveret bogen ”LÆR AT TACKLE – kroniske smerter”

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Du kan lære at tackle hverdagen som pårørende

Kurset henvender sig til alle over 18 år, der er nær pårørende til et menneske med langvarig sygdom. På kurset får du inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, som ofte følger i kølevandet af at være pårørende til et menneske med en langvarig sygdom. Det kan være, at du oplever dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og det at være alene om tingene. Her vil du møde andre, som er i en lignende situation som dig selv.

Kurset ledes af frivillige instruktører, som selv er pårørende og ved derfor hvordan det føles for dig og dine medkursister, når sygdom ændrer ens hverdag. På kurset får du bl.a. mulighed for at:

 • Tilegne dig redskaber, som kan give dig større frihed
 • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation
 • Kommunikation med den syge og omgivelserne
 • Redskaber til at passe på dig selv

Er kurset for dig? 

Kurset består af syv mødegange. 

Du kan tilmelde sig ved at henvende sig til sundhedscenteret på tlf. 99 88 84 50 eller mail chaa@rebild.dk eller centersundhed@rebild.dk

Det er gratis at deltage, og som deltager får du udleveret bogen ”LÆR AT TACKLE – Hverdagen som pårørende”.

Praktisk information: Kurset består af syv mødegange af 2,5 time pr. gang. Programmet for hver kursusgang ligger fast. Der er typisk 12-16 deltagere på kurset. Kurset er gratis. Man kan deltage i en kaffe/frugt ordning til 100 kr. i alt.

Lær at tackle angst og depression- ONLINE

Du kan lære at tackle angst og depression - ONLINE

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression - ONLINE, henvender sig til alle over 18 år, som oplever eksempelvis social angst, manglende overskud, tristhed, geografisk isolation eller et ønske om anonymitet, er forhindret i at deltage i et gruppeforløb, som krævet fysisk fremmøde.

Fordelen ved LÆR AT TACKLE angst og depression- ONLINE er:

 • Det er muligt at være anonym overfor instruktør og medkursister
 • Kurset kan følges hvor som helst, det kræver blot at du har adgang til en computer og internet
 • Størstedelen af kurset er tilgængeligt, når det passer dig bedst
 • Du kan genbesøge særligt relevante undervisningsaktiviteter

Du får samtidig mulighed for at:

 • Tilegne dig redskaber, som kan øge din tro på egne evner
 • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation
 • Arbejde med dine stærke sider

 

Kurset følger et fast program og består af seks moduler med aktiviteter á 2,5 times varighed. Hvert modul indeholder online-undervisning sammen med andre kursister. På hvert modul arbejder du individuelt med en række aktiviteter. Det er vigtigt at du deltager til hvert modul, da der ikke laves optagelser.

Er kurset for dig?

For at kunne deltage, skal du have en samtale med koordinator Charlotte Andersen enten personligt, pr. telefon eller via skype, facetime eller lignende. Du kan tilmelde dig ved at henvende dig til sundhedscenteret på telefon 99 88 84 50 eller til centersundhed@rebild.dk 
 

Citat fra en tidligere online-kursist: "Online-kurset er godt, når man ikke kan komme ud. Det gav en ro, at man kunne sidde hjemme"

 

Læs mere i pjecen "Lær at tackle angst og depression- ONLINE"

Lær at tackle angst og depression for unge

Du kan lære at tackle angst og depression for unge

Kurset henvender sig til unge mennesker i alderen 15- 25 år, som oplever symptomer på angst og/eller depression, og som har lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfordringer på.

Når du deltager i selvhjælpskurset "Lær at tackle angst og depression for unge" er du sammen med andre, som er i samme situation som dig. Kurset ledes af frivillige instruktører, som selv har haft angst og depression inde på livet. På Kurset er der fokus på at tackle de problematikker som symptomerne på angst og depression medfører, så det er dig og ikke dem, som styrer dit liv.

På kurset får du mulighed for at:

 • Tilegne dig redskaber som kan øge din tro på egne evner
 • Dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation
 • Arbejde med dine stærke sider

Er kurset for dig?

Kurset består af syv møde gange.
Du kan tilmelde sig ved at henvende sig til sundhedscenteret på tlf. 99 88 84 50 eller til koordinator på tlf. 41 77 61 80 eller mail chaa@rebild.dk. Derefter bliver du inviteret til en personlig samtale.
 
Det er gratis at deltage, og som kursistdeltager får du udleveret bogen
”LÆR AT TACKLE – Angst og depression for unge”
 

Læs mere i pjecen ”Lær at tackle angst og depression for unge”

Kursus oversigt

Se kursusoversigten over de ovenstående hold, ved at klikke her.

Menu