Rehabiliteringscentret

Sundhedscenter Rebild - Foto: Jeppe Holm
Vi er et dag- og døgntilbud, der primært varetager rehabiliteringsopgaver – desuden opgaver i forbindelse med pleje, aktiviteter og ernæring.

Vores formål er at tilbyde en styrket indsats på genoptrænings-, kroniker- og rehabiliteringsområdet. Det gør vi ved et målrettet, intensivt og specialiseret forløb.

Vores rehabiliterings- og plejeindsats henvender sig til dig, som efter et sygdoms- eller svækkelsesforløb har behov for en intensiv indsats for at genvinde din funktionsevne. Du skal være motiveret for at deltage i et rehabiliterings- og plejeforløb.

Henvisning

Før du kan starte, kan du henvises af egen læge, sygehus eller en ansat i Rebild Kommune. Du – eller dine pårørende - har også mulighed for selv at henvende jer.
Henvisningerne – og henvendelser - bliver vurderet af vores visitationsteam. 
Visitationsteamet kan modtage henvisning på telefonnummer: 20 62 29 58 eller via elektronisk henvisning til vort plejesystem fra sygehus og egen læge alle hverdage fra kl. 08.00 - 16.00. 
Aften, nat og weekend skal henvisning ske til vagthavende sygeplejerske på tlf.: 23 38 53 40.
 

Forplejning og Transport

Forplejningen er inkluderet og afregnes ikke for borgere i rehabiliteringsforløb
Tilbuddet omfatter som udgangspunkt ikke transport, men har du ikke mulighed for selv at komme frem, kan vores visitationsteam vejlede om muligheder.

Sted

Du kan finde os i Sundhedscentret, Mastruplundvej 2 L, 9530 Støvring.

Menu