Rehabiliteringscentret

Sundhedscenter Rebild - Foto: Jeppe Holm
Vi er et dag- og døgntilbud, der varetager mindre akutte - og i et vist omfang akutte - pleje- og rehabiliteringsopgaver.

Vores formål er at tilbyde en styrket indsats på genoptrænings-, kroniker- og rehabiliteringsområdet. Det gør vi ved et målrettet, intensivt og specialiseret forløb.

Vores rehabiliterings- og plejeindsats henvender sig til dig, som efter et sygdoms- eller svækkelsesforløb har behov for en intensiv indsats for at genvinde din funktionsevne. Du skal være motiveret for at deltage i et rehabiliterings- og plejeforløb.

Før du kan starte, skal du henvises af egen læge, sygehus eller en ansat i Rebild Kommune. Henvisningerne bliver vurderet af vores visitationsteam.
Visitationsteamet kan modtage henvisning på telefonnummer: 20 62 29 58 eller på edifact (sygehushenvisning) i Care alle hverdage fra kl. 08.00 - 16.00.
Aften, nat og weekend skal henvisning ske til vagthavende sygeplejerske på tlf.: 23 38 53 40.

Pårørende skal selv afholde udgifter til måltider, hvis de ønsker at spise med.
Tilbuddet omfatter som udgangspunkt ikke transport, men har du ikke mulighed for selv at komme frem, kan vores visitationsteam sørge for hjælp til transport. 

Du kan finde os i Sundhedscentret, Mastruplundvej 2 L, 9530 Støvring.

 

Menu