Problemer med hukommelsen?

Ældre mand med hukommelsesproblemer - Colourbox.com
Kniber det med hukommelsen? Er du bekymret for om det kan være begyndende demens? Vi hjælper dig med at afklare årsagen og giver støtte og vejledning til dig og dine pårørende.

Når vi hjælper dig med at afklare dine hukommelsesproblemer, sker det i samarbejde med din egen læge.

10 advarselstegn

Alzheimerforeningen har opstillet 10 advarselstegn på hukommelsesproblemer/demens:

  1. Svækket hukommelse
  2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
  3. Problemer med sproget
  4. Manglende orientering i tid og sted
  5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
  6. Problemer med at tænke abstrakt
  7. Ting forkerte steder
  8. Forandringer i humør og adfærd
  9. Ændringer i personligheden
  10. Mangel på initiativ

På Alzheimerforeningens hjemmeside kan du læse meget mere om de 10 advarselstegn.

Læs mere om Kommunens demensindsats her.

Læs mere om indsatsen for at bryde tabuerne om demens her.

Kontakt Center Sundhed for nærmere oplysninger på telefon 99 88 84 50 eller cskf@rebild.dk

Menu