Briller til børn under 16 år

Briller - Colourbox.dk
Hvis dit barn er under 16 år, kan du få tilskud til brilleglas og brillestel.

Du kan få tilskud fra første gang dit barn skal have briller.

Derudover kan du få tilskud hvis:

  • Det er nødvendigt at skifte stellet - enten fordi det er blevet for lille eller for slidt.
  • Det er nødvendigt at skifte glasset - fordi styrken ikke passer længere.

Tilskuddet er et fast beløb pr. stel og pr. glas - uafhængigt af prisen for stel og glas  i øvrigt. Tilskuddet kan bevilges uanset om barnet står registreret i sygesikringsgruppe 1 eller 2.

Hvordan søger du?

Når du har købt briller til dit barn og vil søge tilskud, skal du henvende dig i Borgerservice og medbringe:

  • Den originale regning
  • Kvittering for, hvad du har betalt
  • Oplysning om barnets navn og personnummer.

Det bevilgede tilskud vil typisk blive indsat på din Nemkonto efter cirka 1-2 uger.

Du kan finde information om tilskuddet i 'Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år'. I bekendtgørelsens bilag 1 finder du taksterne for det tilskud, som du kan få til henholdsvis stel og glas.

Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Borgerservice eller Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Klagen skal sendes eller indleveres senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Yderligere tilskud

  • Hvis dit barn er under 10 år, og har en synsstyrke over +7 (Hypermetrop), så kan du søge om at få tilskud efter Serviceloven.
  • Hvis dit barn lider af visse varige øjenlidelser. Før du køber brillerne, skal du ansøge Rebild Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri.
  • Hvis der er sket ændringer i dine forhold, som du ikke har kunnet forudse, og som gør det vanskeligt for dig fremover at klare dig selv økonomisk. Før du køber brillerne til dit barn, skal du ansøge Rebild Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri.

 

Menu