Helbredstillæg

Seniorer med briller - www.colourbox.dk
Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, eller du modtager førtidspension efter de gamle regler fra før 1. januar 2003.

Hvis du og din ægtefælle/samlever har en samlet likvid formue, som er større end den årligt fastsatte formuegrænse, kan helbredstillægget ikke udbetales.

Almindeligt helbredstillæg

Det almindelige helbredstillæg kan du søge til de samme udgifter, som sygesikringen dækker:

 • medicin
 • tandlægebehandling
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • høreapparater
 • psykologhjælp.

Ansøgning

For at modtage tillægget skal du søge om det digitalt med dit NemID.

Se selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Udvidet helbredstillæg

Du kan søge udvidet helbredstillæg til:

 • tandproteser
 • briller
 • fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

Ansøgning

Du skal huske at ansøge, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Din behandler (tandlæge/optiker/fodplejer) skal så udfylde en erklæring digitalt, som sendes til kommunen.  Derefter vurderer vi, om du kan få bevilget tillægget til din behandling.

For at søge om udvidet helbredstillæg skal du bruge selvbetjeningsløsningen, som du finder nederst på siden. Du logger på med dit NemID. Hvis du er undtaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, kan dine pårørende på vegne af dig ansøge digitalt med NemID.  

Prisaftaler

Vi kan indgå prisaftaler med leverandører af de produkter, der kan søges udvidet helbredstillæg til. Her beregnes tilskuddet efter den billigste pris, som vi har forhandlet os frem til. 

Der er indgået prisaftaler med

 • Klinisk Tandtekniker Michael Frank, Grangårdscentret 31 i Støvring
 • Dansk ErhvervsOptik
 • Klinik for fodterapi v/Thomas Bock Johansen, Jyllandsgade 10C i Skørping.

Refundering af udlæg

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og du allerede har betalt for din behandling, uden at dit tilskud er blevet fratrukket din regning, så kan du søge om at få refunderet dit udlæg.

Du skal bruge selvbetjeningsløsningen nedenfor, hvor du skal vedhæfte din regning.

Vær opmærksom på, at dit udlæg bliver udbetalt med din pension.

Hvis du er undtaget for at bruge digitale selvbetjeningsløsninger, kan du få en pårørende eller en nærtstående til at søge om at få refunderet dit udlæg.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål vedrørende helbredstillæg, beregninger, procentsatser med videre, kan du læse meget mere på borger.dk eller henvende dig til Borgerservice.

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist, eller du modtager førtidspension efter de gamle regler fra før 1. januar 2003. Du skal være særligt vanskeligt økonomisk stillet for at kunne søge om personligt tillæg.

Et personligt tillæg er et økonomisk tilskud til helbredsbetingede udgifter, som ikke kan dækkes af almindeligt helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

Rebild Kommune foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når vi vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Ansøgning

Du skal ansøge digitalt ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen nedenfor. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening, kan du få en pårørende eller nærtstående til at søge på dine vegne.

Du skal have følgende klar, når du skal søge om personligt tillæg:

 • Dit NemID
 • Personlige oplysninger om dit eventuelle samlever (oplysninger om ægtefælle hentes automatisk)
 • Oplysning om dit eventuelle medlemsskab af Sygeforsikringen Danmark
 • Dokumentation for det tillæg du søger om i form af prisoverslag, tilbud med videre (hvis det er muligt)
 • Oplysninger om din og din eventuelle ægtefælles samlede likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, værdipapirer og aktier)
 • Oplysninger om din og din eventuelle ægtefælles aktuelle indtægter.
 • Oplysninger om din og din eventuelle ægtefælles udgifter (eksempelvis husleje, vand, varme, el, forsikringer med videre)

Selvbetjening:

Helbredstillæg

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003.

Hvis du og din ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue, som er større end den årligt fastsatte formuegrænse, kan du ikke modtage helbredstillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - refundering af udlæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående indsende en regning og anmode om at få refunderet et udlæg for en person, der har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg og har betalt for behandlinger/ydelser, uden at tilskuddet er blevet fratrukket på regningen. Hvis du ønsker at få refunderet et udlæg for dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg

Hvis du er pensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandproteser og fodpleje.

Når du søger om tillæg til briller og tandproteser, skal du søge om tilskud, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Husk at sende et prisoverslag sammen med din ansøgning. Du får tilskuddet udbetalt som et engangsbeløb.

Når du søger om tillæg til fodpleje, skal du gøre det inden første behandling. Du skal som udgangspunkt kun ansøge en gang, hvorefter bevillingen er løbende. Du får tilskuddet udbetalt sammen med din pension.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til tandproteser, større tandbehandlinger, briller eller fodbehandling for en anden person. Bemærk, at personen skal have modtaget en afgørelse fra kommunen, inden behandlingen påbegyndes.

Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om personligt tillæg for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu