Spæd- og småbørnssundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne tager på hjemmebesøg; undersøger, måler og vejer de små. De rådgiver og vejleder på telefon, mail og i deres konsultationer. De kan hjælpe med spørgsmål i hverdagen som familie og ved særlige problematikker, som efterfødselsreaktioner.

Hvad kan du bruge din sundhedsplejerske til?

Du kan tale med sundhedsplejersken om det, der har med jeres families og jeres barns sundhed og trivsel at gøre – også de ting der kan være svære at tale om.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og samarbejder først og fremmest med jer som forældre. Efter aftale med jer, kan hun også trække på andre faggrupper i sit arbejde. Det kan for eksempel være jordemødre, læger, hospitaler, tandplejere, børneinstitutioner, psykologer og sagsbehandlere.

Nogle familier kan have behov for flere konsultationer eller besøg. Det er sundhedsplejersken der, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, afgør om en familie skal have en eller flere behovskonsultationer/besøg – eller om familiens problemer kan afhjælpes på anden vis.

Mail via sundhedsvejen.dk

Du kan maile til din sundhedsplejerske via www.sundhedsvejen.dk, når dit barn er registreret i vores system. Registreringen af dit barn sker automatisk, når vi har modtaget fødselsanmeldelsen fra sygehuset. Login sker via Nem-ID. 

Tilbud til førstegangsfødende

Vi har et særligt forløb, som vi tilbyder alle førstegangsfødende:

God familiestart.  

Tilbud til flergangsfødende

I bliver som familie tilbudt både hjemmebesøg og konsultationer hos sundhedsplejersken. Ved hjemmebesøg kommer sundhedsplejersken hjem til jer, ved konsultationerne kommer I til sundhedsplejersken.

Barselsbesøg/Etableringsbesøg

I løbet af den første uge efter I er kommet hjem fra sygehuset, kommer sundhedsplejersken på besøg hjemme hos jer – sundhedsplejersken tager kontakt til jer for at aftale en tid. Under besøget vil sundhedsplejersken blandt andet undersøge, måle og veje jeres barn og for eksempel snakke med jer om søvn, amning/modermælkserstatning, vitaminer, forebyggelse af allergi og vuggedød, relationer mellem far, mor og barn.

2-3 ugers besøg/konsultation

Sundhedsplejersken kommer på besøg i hjemmet eller du kommer til en konsultation hos os. Under besøget/konsultationen vil sundhedsplejersken undersøge, måle og veje jeres barn og blandt andet snakke med jer om ernæring, lægeundersøgelser, jeres relation til barnet, søskende og netværk.

2 måneders besøg

Sundhedsplejersken undersøger, måler og vejer jeres barn. Vi snakker om familiens psykiske trivsel, om vækst og udvikling, døgnrytme, skævt kranium, motorik, efterfødselsreaktion m.m.

4-6 måneders besøg/konsultation

Sundhedsplejersken kommer på besøg i hjemmet, eller du kommer til en konsultation hos os. Under besøget/konsultationen skal vi snakke om overgangen fra mælk til mad eller den videre kost og ernæring. Sundhedsplejersken vil undersøge, måle og veje jeres barn. Vi kan også snakke om f.eks. motorik og sovemønster.

8-10 måneders afsluttende konsultation – kun for førstegangsfødende

Ved den afsluttende konsultation vil sundhedsplejersken undersøge, måle og veje jeres barn og for eksempel snakke med jer om

  • udvikling, sikkerhed, søvn og opdragelse,
  • spisning og nedtrapning i amning/afvænning fra flaske,
  • start i dagpleje/institution og det at komme tilbage på arbejde.
Mødregruppe

Du vil blive inviteret til at deltage i en mødregruppe, hvor du kan dele oplevelser og erfaringer med andre mødre. I kan mødes på skift hos hinanden eller i nærmiljøet. Sundhedsplejersken sætter mødregruppen i gang.

Efterfødselsdepression

Mange mødre oplever en efterfødselsdepression. Skulle det ske for dig, har sundhedsplejersken et forløb, hvor du kan få hjælp og vejledning – og ikke mindst dele erfaringer og få støtte fra andre, der har det på samme måde.

 

Kontakt Sundhedsplejen

Træffetider og tilknytning til spæd- og småbørn 

Ring eller send en SMS

Du kan kontakte din sundhedsplejerske mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.

Hun kan være optaget for eksempel med en konsultation eller et besøg – men læg en besked med navn og telefonnummer, så ringer hun tilbage, så hurtigt det er muligt.

Du kan også sende en sms, gerne med navn og emne – så kontakter sundhedsplejersken dig, når det er muligt. 

 

Karina Pind                                                 
Telefon: 30 10 58 11

Jane Nyborg Simonsen   
Telefon: 50 84 81 77    

Marlene Voldby Petersen                           
Telefon: 30 32 55 38

Karen Marie Bach Thorsgaard
Telefon: 30 10 58 12

Lene Hvidegard Dissing                            
Telefon: 25 10 83 68

Hanne Bøggild Vestergaard
Telefon: 61 92 79 86

Britt S. Oppelstrup
Telefon: 22 49 58 19

Anna Marie Kragh
Telefon: 22 49 03 21

Charlotte Lynge Hvilsom
Telefon: 41 77 61 47

Anette Straadt
Telefon: 24 26 51 59

Pernille Maria Gade Høgedal (studerende sundhedsplejerske)
Telefon: 20 35 17 24

Camilla Pedersen Bæhr  - projektarbejder "Klar til livet"                          
Telefon: 30 10 58 14

Elisabeth Vika Borge  - projektarbejder "Klar til livet"               
Telefon: 24 86 50 56

 

 

 

 

 

Menu