Specialtandpleje

Tandbørste - www.colourbox.dk
Vi tilbyder specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan benytte andre kommunale eller private tandplejetilbud.

Det er for eksempel de tilbud som vi har i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Hvem kan få tilbuddet?

  • Sindslidende og udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

  • Visse personer med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Hvad koster det?

Prisen er  2.010. per år (2020 priser) svarende til 167,50 kr. om måneden, der trækkes via pensionen. Det dækker alle udgifter, dog skal du selv sørge for transport.
Børn og unge under 18 år deltager gratis.

Tilmelding og visitation

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med borgeren og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise borgeren til kommunal specialtandpleje. Henvisningen kan eksempelvis ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Udfyld og send nedenstående tilmeldingsblanket til Rebild Tandpleje, Mastrupvej 75, 9530 Støvring.

Endelig visitation foretages af Rebild Tandpleje, som også administrerer ordningen.

Hvor foregår tandbehandlingen?

Behandlingen foregår på en af tandplejens klinikker, i institutionen eller i eget hjem. Rebild Tandpleje har desuden indgået samarbejde med Specialtandplejen i Aalborg, hvor der eksempelvis kan fortages behandling i narkose.

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte Rebild Tandpleje, Mastrupvej 75, 9530 Støvring, 99 88 83 35.

Menu