Praktik

Erhvervspraktik - Foto: Colourbox.com
I 9. og 10. klasse kan du komme i erhvervspraktik og prøve, hvordan det er at have et job inden for det, du interesserer dig for.

Du har mulighed for at komme i individuel erhvervspraktik, og det foregår som udgangspunkt i 9. og 10. klasse.

Du skal selv finde din praktikplads, og det er der flere gode grunde til:

 • Du lærer, hvordan man finder et praktikjob
 • Du lærer, hvordan man kan tage kontakt til en virksomhed og en arbejdsgiver,. Dette er vigtigt, når du engang skal søge et job
 • Du kan på forhånd få svar på nogle af dine spørgsmål om, hvad der skal ske i løbet af praktikken
 • Du har medbestemmelse. Det vil sige, at du selv er med til at bestemme, hvor du gerne vil i praktik.  På den måde kan du selv undersøge området, som du måske kunne tænke dig at arbejde indenfor.

Praktikken skal aftales med din klasselærer og din UU-vejleder. De kan også hjælpe dig med at komme med forslag til praktikmulighed ud fra dine ønsker.

Når der er lavet en aftale om praktik med en virksomhed, vil både du og virksomheden modtage et brev med de praktiske informationer og aftaler omkring din praktik inden opstart. 

UU-Rebild tilbyder særpraktik inden for forsvaret i bestemte tidspunkter af året. Kontakt din UU-vejleder for mere information om disse praktikker.

Forberedelse til erhvervspraktik

Før praktikken er det en god idé, at du overvejer:

 • Hvad er jeg god til, og hvad kan jeg bidrage med på en arbejdsplads?
 • Hvad vil jeg gerne lære og undersøge i min praktik?
 • Hvordan gør jeg et godt indtryk på arbejdspladsen?

Hvordan finder du en erhvervspraktik? 

Når du søger en praktik, er det vigtigt at bruge dit netværk. I dit nærmeste netværk har du dine forældre. Spørg dem, om de kender nogle virksomheder, som beskæftiger sig med noget, du synes er spændende. Tal også med andre i dit netværk om mulighed for at komme i praktik.

Spørg eksempelvis:

 • Andre familiemedlemmer
 • Familiens venner
 • Naboer
 • Dine venners forældre
 • Dine lærere
 • Din træner eller andre voksne, som du har kontakt med i din fritid

Når du tager kontakt til en virksomhed, viser du, at du er opsøgende og kan tage initiativ. Det kan en arbejdsgiver godt lide.

Tag gerne et CV med, hvor du har skrevet lidt om dig selv. På den måde kan virksomheden også bedre kontakte dig bagefter.

Se eksempler på CV

Læs folder om erhvervspraktik

Praktikskema

Udfyld praktikskemaet og send det til uurebild@rebild.dk

Praktisk information

Bliver du syg under praktikken, skal praktikstedet og din skole have besked umiddelbart inden normal mødetid. Derfor er det vigtigt, at du har aftalt med virksomheden, hvem du skal ringe til og melde dig syg.

Under praktikken er du ansvars- og ulykkesforsikret af Statens Erstatningsordning. Arbejdsmiljøloven skal overholdes, og praktikken er ulønnet.
 

Menu