8. klasse

Foto: Colourbox.com
I 8. klasse skal du i gang med at tænke i uddannelsesplaner

I 8. klasse introducerer UU-vejlederen dig til uddannelsessystemet dels gennem uddannelsesaften og dels gennem introkurser på ungdomsuddannelserne.

Du får også kendskab til den elektroniske uddannelsesportal, Uddannelsesguiden – www.ug.dk. På Uddannelsesguiden kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål. 

I perioden 1. december til 15. januar skal alle elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes.

UU-vejlederen laver vurderingen i samarbejde med din lærer. Du bliver vurderet på dine standpunktskarakterer og dine personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Der laves en ny vurdering 1. juni.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, laver UU-vejlederen og skolen en målrettet vejlednings- og skoleindsats, der skal hjælpe dig til at blive uddannelsesparat ved slutningen af 9. klasse. Dine forældre inddrages i udarbejdelsen af denne plan.

Du og dine forældre kan læse mere om uddannelsesparathedsvurdering på www.ug.dk

Menu