Parat til uddannelse?

8. klasse - Foto: Colourbox.com
Hvad vil det sige at være parat til uddannelse?

Vurderingen af, om du er parat til uddannelse, sker (første gang) i december måned i 8. klasse. Så følger vi løbende op på det, og den endelige vurdering sker, når du forlader grundskolen i 9. eller 10. klasse.

Det sker gennem et samarbejde mellem dig, din skole og din UU-vejleder.

Hvis du har behov for det, kan din skole eksempelvis tilbyde lektiehjælp, specialundervisning og AKT-træning (adfærd, kontakt og trivsel).

Hvad vurderes du ud fra?

Hvis du i 8. klasse har et karaktergennemsnit på 4 eller derover, og dine personlige og sociale forudsætninger er til stede i tilstrækkelig høj grad, er du uddannelsesparat.

Karaktergennemsnittet udregnes på baggrund af standpunktskarakterer afgivet i november måned i 8. klasse.

Vi laver en samlet vurdering af dine muligheder for at kunne starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Man skelner mellem, om du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse, men nedenstående punkter indgår som minimum i vurderingen:

Faglige forudsætninger:
Standpunktskarakterer (gennemsnit på mindst 4)

Personlige forudsætninger:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

Sociale forudsætninger:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance
Din motivation til at starte på en uddannelse

Uddannelsesparat

Er du uddannelsesparat, har du ret til at blive optaget på en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse.

Ikke-uddannelsesparat

Bliver du i 8. klasse ikke vurderet uddannelsesparat, har du mulighed for at komme i individuel brobygning i 9. klasse.

UU Rebild afholder samtaler med de ikke-uddannelsesparate, og skolen laver sammen med UU Rebild en plan for, hvordan du bliver uddannelsesparat.

Bliver du vurderet ikke-uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse i 9. eller 10. klasse, har du ikke krav på optagelse lige efter 9. eller 10. klasse. Men du og dine forældre har ret til at få vurderingen efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. I så fald er ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering endelig. Du har dog mulighed for på et senere tidspunkt at blive optaget efter gymnasiets almindelige regler.

Parat til gymnasial- eller erhvervsuddannelse?

Du kan godt være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, men ikke til en gymnasial uddannelse eller omvendt. Det er fordi, der er forskellige krav til at kunne gennemføre disse uddannelser. Hvis du ikke er parat til en erhvervsuddannelse, bliver din optagelse udsat, indtil du har gennemført et forberedende og udviklende forløb som en del af din uddannelsesplan.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Menu