9. klasse

Foto: Colourbox.com
Hvad skal du i gang med efter 9. klasse?

I 9. klasse skal du deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, som skal lede frem til, at du inden den 1. marts skal vælge, hvad du vil efter 9. klasse – vil du starte på en ungdomsuddannelse? Vil du videre i 10. klasse? 

Din UU-vejleder vil introducere dig for erhvervspraktikken, som er en uge i løbet af 9. klasse, hvor du får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at 'gå på arbejde'. Læs mere om praktik.

Du har også mulighed for komme i individuel brobygning, hvis du aftaler det med din skole og din UU-vejleder.

Individuel brobygning er for de elever, som kan have svært ved at vælge uddannelse, fordi de mangler fornemmelse af, om deres egne ønsker og evner passer med den uddannelse, de gerne vil vælge. Læs mere om individuel brobygning.

Uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse 

Lærerne og UU-vejlederen skal i 9. klasse foretage en fornyet vurdering af de elever, som i 8. klasse eller 9. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparate. Vurderingen er baseret på dine standpunktskarakterer og på skolens vurdering af dine personlige og sociale forudsætninger og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en uddannelse. 

Du og dine forældre kan læse mere om uddannelsesparathedsvurdering på Uddannelsesguiden.dk 

Adgangskravene til ungdomsuddannelserne

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser
 

Tilmelding til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Senest den 1. marts skal alle elever være klar med en uddannelsesplan til en ungdomsuddannelse eller til 10. klasse.

Arbejdet med uddannelsesplanen foregår på www.optagelse.dk, og du vil blive introduceret til uddannelsesplanen på skolen. Det er dit og dine forældres ansvar, at uddannelsesplanen er lavet og underskrevet senest den 1. marts. Uddannelsesplanen sendes af UU-vejleder til den ønskede uddannelse umiddelbart efter. 
 

Menu