For forældre

For forældre - Foto: www.colourbox.com
Hvad skal dit barn efter 9. klasse?

Dit barn skal i 9. klasse arbejde videre med sin uddannelsesplan. Hvis dit barn har planer om at starte på en ungdomsuddannelse, skal det vurderes, om han/hun er parat til uddannelse.

Senest den 1. marts skal alle elever tilmelde sig en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. klasse.

Parat til uddannelse? 

Hvis dit barn vil søge ind på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, skal UU-vejlederen sammen med barnets skole vurdere, om han/hun er parat til uddannelse.

Hvis dit barn ikke bliver vurderet parat til uddannelse, vil I som forældre blive inddraget. Der er mulighed for at få forskellige tilbud for at kunne blive parat til uddannelse. Kontakt UU-vejlederen.

Optagelse.dk

Dit barn skal tilmelde sig en gymnasial- eller erhvervsuddannelse, 10. kl. eller anden aktivitet efter 9. klasse på optagelse.dk. Man kan logge ind via sit UNI-login.

Som forælder til et barn under 18 år skal du godkende og underskrive uddannelsesplanen på optagelse.dk. Du skal eventuelt også tage stilling til dit barns parathedsvurdering, og du skal kontrollere dine personlige oplysninger.

Læs mere om støttemuligheder nedenfor:

Støttemuligheder

Her kan du læse om de forskellige støttemuligheder, der er for dit barn i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

IT-rygsæk

IT-rygsæk er for ordblinde elever i skolen. Det er dit barns klasselærer, skole og kommunens læsevejleder, som sammen kan teste dit barn for ordblindhed. Når dit barn starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse får uddannelsesinstitutionen besked om læsehandicappet, så han/hun kan fortsætte med at arbejde med IT-rygsækken. 

Dispensation fra afgangsprøver

Det er muligt at give dispensation for forskellige tests og afgangsprøver, hvis eleven er afgangselev og har behov for dette. Det kan eksempelvis være længere forberedelsestid, støttehjælp med videre, og fritagelse for dele af eller hele prøvesættet. Det er eleven, dig som forældre, skolen og PPR, som sammen finder ud af, hvad dit barn har behov for.  

SPS-støtte

Hvis dit barn har et særligt behov, kan han/hun få en specialpædagogisk støtte på sin ungdomsuddannelse. Støtten gælder under hele uddannelsesforløbet og kan eksempelvis være tekniske hjælpemidler, personlig assistance, tegnsprog, særligt udformede undervisningsmaterialer med videre. Det kan også være mentorstøtte under hoved- og praktikforløb på en erhvervsuddannelse.

Du kan læse mere på Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. 

Og læs også mere på Statens Uddannelsesstøtte.

Læs mere om SPS-støtte.

Støtten bliver sat i gang, når din søn/datter tilmelder sig en ungdomsuddannelse. I skal blot kontakte SPS-vejlederen på uddannelsesstedet, hvis I vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til barnet.

Menu