Uddannelsesparat?

Foto: Colourbox.com
I 9. klasse bliver du vurderet, om du er klar til uddannelse ud fra de ønsker, du har til uddannelse.

Hvad vurderes du ud fra?

Vi laver en samlet vurdering af dine muligheder for at kunne starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Nedenstående punkter indgår i vurderingen, men man skelner mellem at være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og til en gymnasial uddannelse.

Faglige forudsætninger:

Hvis du ønsker at komme på en erhvervsuddannelse, skal dit gennemsnit af dine standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.

Hvis du ønsker at komme på en gymnasial uddannelse, vil dine standpunkts- og prøvekarakterer indgå i vurderingen af dine faglige forudsætninger.

Personlige forudsætninger:

  • Motivation
  • Selvstændighed
  • Ansvarlighed
  • Mødestabilitet
  • Valgparathed

Sociale forudsætninger:

  • Samarbejdsevne
  • Respekt
  • Tolerance
  • Din motivation til at starte på en uddannelse.

Uddannelsesparat

Er du uddannelsesparat, har du ret til optagelse på en ungdomsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse.

Ikke-uddannelsesparat

Bliver du vurderet ikke-uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse i 9. eller 10. klasse, har du ikke krav på optagelse lige efter 9. eller 10. klasse.

Du og dine forældre har dog ret til at få denne vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. I så fald er det denne vurdering, der tæller.

Du har dog mulighed for på et senere tidspunkt at blive optaget efter gymnasiets almindelige regler.

Parat til gymnasial- eller erhvervsuddannelse?

Du kan godt være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, men ikke til en gymnasial uddannelse eller omvendt. Det er fordi, der er forskellige krav til at kunne gennemføre disse uddannelser.

Hvis du ikke er parat til en erhvervsuddannelse, bliver din optagelse udsat, indtil du har gennemført et forberedende forløb. Dette vil være en del af din uddannelsesplan.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside
 

Menu