Om 15 - 17-årige

Foto: Colourbox. Unge 15 - 17-årige
Alle unge under 18 år har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller en anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Det er UU-vejlederens opgave at yde en vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke opfylder deres uddannelsespligt – det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddannelse, er i beskæftigelse, eller er i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet.

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at unge begynder på en uddannelse eller aktiviteter, som har til hensigt at forberede de unge til uddannelse. For at støtte og vejlede bedst muligt samarbejder vi med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er af afgørende betydning for planlægningen og gennemførelse af aktiviteter, som beskrives i en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal endvidere godkendes af dine forældre eller værge. 

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet

Alle unge under 18 år har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Uddannelsesplanen skal følges, og sker der ændringer, som gør, at det ikke længere er muligt at følge planen, skal du og din familie kontakte din UU-vejleder.

Din UU-vejleder sørger for, at uddannelsesplanen justeres med nye oplysninger om, hvordan du opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet rettet mod uddannelse.

Hvis du ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, findes der andre forløb og aktiviteter, som du kan gå i gang med - eksempelvis praktik eller FGU
 

Menu