Praktik

Praktik - Foto: Colourbox.com
Du kan komme i forskellige former for praktik i skolen.

I 8. og 9. klasse kan du komme i forskellige former for praktikforløb. Dit praktikforløb skal pege mod et uddannelsesmål. Du skal selv finde et praktiksted. Virksomheden og du modtager begge et praktikbrev med praktiske informationer og aftaler.

Specialpraktik - individuelt forløb

Du kan komme i specialpraktik, som er en kombination af dage i skole og dage i praktik. Kravet er, at du skal have undervisning i dansk, engelsk, matematik og fysik. Praktikken kan højst vare 13 uger sammenlagt. Hvis du eksempelvis kun er i praktik en dag om ugen, kan din praktik strækkes over 65 uger.

Du kan også komme i praktik i en længere periode, hvis du får dispensation for undervisning og afgangsprøver.

Begge specialpraktikker laves i tæt samarbejde med dig, dine forældre, din skole og din UU-vejleder. 

Praktisk

Praktikken er ulønnet, og du er dækket af Statens Erstatningsordning. Arbejdsmiljøloven skal overholdes.

Menu