STU

STU - Foto: Colourbox.com
En ungdomsuddannelse for dig, der er ung og har særlige behov

STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Den er til dig, der er udviklingshæmmet og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Hvem kan få en STU?

Hvis du er ung og udviklingshæmmet eller ung med særlige behov i alderen 16-25 år, er du i målgruppen for en STU. 

Det kan eksempelvis være, at du er:

 • ung med svære bevægelseshandicap
 • multihandicappet ung
 • ung med autisme
 • ung med ADHD eller andre psykiske lidelser
 • ung med erhvervet hjerneskade.

Ungdomsuddannelsen er kun for dig, der er ung og ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om du får specialpædagogisk støtte.

Hvad er en STU?

STU betyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Som ung udviklingshæmmet eller ung med særlige behov kan du med denne uddannelse få personlige, sociale og faglige kvalifikationer, så du så selvstændigt som muligt kan deltage i voksenlivet. Det kan også være, at du bagefter kan fortsætte til videre uddannelse og få et job.

En STU er udover undervisning også et springbræt til dit voksenliv, så du får et så selvstændigt voksenliv som muligt. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både almen dannelse, udvikling af dine særlige evner og interesser og praktiske gøremål.

Ungdomsuddannelsen er en ny start i dit liv, hvor du kan prøve dine færdigheder af. Og ungdomsuddannelsen foregår i et miljø sammen med andre unge mennesker.

Hvad skal du gøre? 

Hvis du er interesseret i en STU, skal du kontakte UU Rebild. UU Rebild vurderer, om du er i målgruppen for en STU.

Hvis du er i målgruppen, så laver UU Rebild en indstilling til visitationsudvalget om, at du ønsker en STU. Sammen med indstillingen laver UU Rebild et udkast til en uddannelsesplan for dig. Du og dine forældre får en kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplanen.

Visitationsudvalget skal derefter på et STU-møde godkende, at du er berettiget til en STU. Medlemmerne af visitationsudvalget er:

 • en funktionsleder for Børne- og voksenhandicap
 • en funktionsleder for Ungeenheden
 • en funktionsleder for PPR
 • Arbejdsmarkedschefen

STU-møder

Der er planlagt STU-møder på følgende datoer:

 • Fredag den 12.02.2021 kl. 8.30 - 10.30
 • Fredag den 23.04.2021 kl. 8.30 - 10.30
 • Fredag den 18.06.2021 kl. 8.30 - 10.30

Hvornår kan du starte på en STU?

Du kan starte på en STU efter 9. klasse, eller efter at du eventuelt har fået fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen. Det kan også være efter, at du har gået på en fri grundskole eller en efterskole. Du kan få STU frem til, du bliver 25 år.

Menu