Vejledning for mig

Vejledning i specialklasser - Foto: Colourbox.com
UU Rebild tilbyder dig, der går i specialklasse en særlig vejledningsindsats, hvor vi tager hensyn til din livssituation.

I vejledningen vil vi blandt andet snakke om:

  • Din uddannelsesplan 
  • hvordan dine forældre kan støtte dig
  • hvad du kan vælge af uddannelse efter grundskolen
  • hvordan du kan komme i praktikforløb i virksomheder, på introforløb og på besøg på ungdomsuddannelsessteder på særlige vilkår.

Målet er, at du har en uddannelsesplan, efter at du er færdig med skolen.

Hvis du går i specialklasse, er der efter grundskolen mange forskellige ungdomsuddannelser at vælge imellem ud fra dine kvalifikationer og behov.

Efterskoler for elever med særlige behov

I Danmark har vi en del efterskoler for dig, som har specielle behov. Det kan være, at du er ordblind, kørestolsbruger, har ADHD, Aspergers eller er sent udviklet. Disse efterskoler har målrettet deres undervisning, så det passer til elever med særlige behov.

De fleste almindelige efterskoler er rummelige og tager også individuelle hensyn, hvis du har behov for det.

efterskolernes hjemmeside kan du finde en oversigt over:

• Efterskoler til elever med særlige behov

• Efterskoler for ordblinde

• Efterskoler der tilbyder specialundervisning

Hvor og hvornår?

Du kan vælge at tage 8., 9. og 10. klasse på en efterskole. Enkelte efterskoler tilbyder et 11. skoleår. Der kan være stor søgning til specialefterskolerne, så det er en god idé, at du bliver tilmeldt hurtigst muligt og senest midt i november året før skolestart.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en efterskole, der matcher dine behov, så henvend dig til din UU-vejleder.

I mange tilfælde kræver det en visitation fra PPR for at kunne gå på en specialefterskole.

Menu