Borgmesterens julehilsen

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin
Borgmesteren ønsker alle borgere i Rebild Kommune en rigtig god jul og et godt nytår.

Det første år i en ny byrådsperiode har været præget af et godt samarbejde og gode resultater.

Byrådet formulerede i foråret en ny vision for Rebild Kommune, ”Et sundt liv i en sund kommune”. Med visionen har vi fået et tydeligt pejlemærke, som vi kan sigte efter, når vi skal gøre kommunen til et sundt sted at leve og bo, et sted fuld af sunde oplevelser og med et sundt erhvervsliv.

Vi vil have fokus på til enhver tid at kunne tilbyde netop de attraktive og varierede boligområder, som efterspørges. Vi ønsker også, at børn og unge husker tilbage på deres opvækst med begejstring og på kommunen som et sjovt og trygt sted at vokse op – så vil de i endnu højere grad end i dag vende tilbage efter endt uddannelse.

Et sundt erhvervsliv kan styrkes gennem en tæt dialog. Det sker gennem Erhvervskontorets daglige arbejde, blandt andet med at etablere netværk for virksomheder. Og senest har Jobcenter Rebild formuleret en strategi for virksomhedsservice.
Vi ønsker også at styrke dialogen med borgerne. Derfor ansætter vi i starten af det nye år en borgerrådgiver, som skal rådgive og vejlede borgerne om den kommunale sagsbehandling. Samtidig kan borgerrådgiverens arbejde gøre os klogere på, hvordan vi kan løse de daglige opgaver endnu bedre end i dag.

I 2015 nedsætter vi lokalråd i de ni største byer. Via dialog mellem lokalrådene, forvaltning og byråd kan vi sammen skabe lokalt engagement og udvikling. Hvert råd kommer til at råde over et mindre årligt beløb til opgaver og småprojekter. Herudover kan de søge yderligere midler i ”byzonepuljen”.

Klimauge 14:14 i foråret var en succes og har givet lyst til at arrangere endnu en klimauge i 2015. Den er på tegnebrædtet, og planerne ser spændende ud.

Efter næsten et år i borgmesterstolen, kan jeg konstatere, at byrådet ikke mangler ideer. Disse kan selvfølgelig ikke realiseres uden en sund økonomi. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at Rebild Kommunes budget for 2015 er robust. Dermed står vi godt rustet til at løse de opgaver og udfordringer, der måtte komme i de følgende år, så vi i fællesskab kan udvikle ”Et sundt liv i en sund kommune

Jeg vil slutte med at ønske alle borgere i Rebild Kommune en god jul og et godt nytår.

Leon Sebbelin
Borgmester

Menu