Borgmesterens julehilsen 2015

ts@ntf.dk
Borgmesteren ønsker alle borgere i Rebild Kommune en rigtig god jul og et godt nytår.

Når vi kigger tilbage på 2015, tegner der sig et glædeligt mønster. Det er nemlig gået godt for Rebild Kommune på rigtig mange områder.

Et stigende befolkningstal vidner om øget interesse i at bosætte sig i kommunen. Der er gang i grundsalget og byggeriet i Støvring, og der kommer også tilflyttere til andre dele af kommunen.

Vi arbejder målrettet for at lokke endnu flere borgere til. Det sker blandt andet ved, at vi sætter kommunen på landkortet som en eftertragtet outdoor sportsdestination – det vi også kalder Triatland. Vores storslåede natur har i 2015 dannet ramme om flere store sportsevents.

De nye lokalråd er trukket i arbejdstøjet, og vi sætter pris på det gensidige samarbejde. Lokale kræfter er afgørende for, at der skabes liv i alle byer. I Bælum har salget af andele for eksempel sikret opførelse af et helt nyt butikshus.

Erhvervslivet er et klart fokus i byrådets vision. Her kan vi glæde os over, at Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunerne placerer Rebild Kommunes erhvervsklima som det bedste i Nordjylland. Vi er nu nr. 15 på landsplan. Undersøgelsen matches af, at der er en række gode tegn på fremgang for erhvervslivet. Der er blandt andet virksomheder under etablering i Terndrup, Haverslev, Ravnkilde og Støvring.

Vi kan glæde os over et godt og konstruktivt politisk samarbejde, som også viser sig i en bred opbakning til næste års budget. Dette samarbejde vil der være brug for, når vi skal finde kloge og bæredygtige løsninger på de udfordringer, som vi ved venter lige om hjørnet.

Vi har i slutningen af november modtaget en skoleanalyse. Analysen viser, at nogle skoler halter fagligt bagefter. Den viser også, at økonomien ikke hænger sammen. Derfor arbejder byrådet nu med at finde løsninger, der kan sikre trivsel, faglig udvikling og bæredygtig økonomi for kommunens skoler. Kun på den måde kan vi give børnene et godt udgangspunkt for deres videre uddannelse.

Flygtninge fra verdens brændpunkter banker på vores dør. Der ligger en kæmpe opgave i at sørge for bolig, arbejde og undervisning. Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse opgaven. Når alt kommer til alt, er god integration et fælles ansvar, der bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed.

God jul og godt nytår.

Leon Sebbelin      

Menu