Borgmesterens klumme, juni 2015

Kariakturtegning af borgmester Leon Sebbelin - tegning: Tenna Klausen, Rebild Kommune
Borgmester Leon Sebbelin vil ca. hver anden måned skrive en klumme på denne side. Klummen kan handle om stort og småt der er aktuelt og relevant for en større gruppe af kommunens borgere. Som udgangspunkt udtaler borgmesteren sig på vegne af hele byrådet. Klummen kan også læses i Folkebladet (Midthimmerlands folkeblad), Nørager Avis, Rold Skov Bladet og Vores Avis:

1. juni 2015

Danmarks Statistik har lavet en befolkningsprognose, der rækker 10 år frem. Ifølge prognosen er der tre nordjyske kommuner, som kan forvente at få flere indbyggere. Heriblandt Rebild Kommune. Hvis tallene fra Danmarks Statistik holder, vil vi i 2025 være 29.299 indbyggere. Det er 440 flere end i dag, men samtidig 2.701 indbyggere færre end det mål, som byrådet har sat i Vision 2025.

En vision skal sigte højt, ellers er det ikke nogen vision. At visionen derfor er usikker, er imidlertid ikke det samme som at sige, at man skal tro på statistikken. Det vidner mange mundheld om. For eksempel: ”Statistik er en stor løgn, som består af lutter små sandheder.”

Enhver ved, at prognoser baserer sig på fortiden og kendte forudsætninger, altså på forhold, som ikke står til at ændre. Fremtiden derimod kan vi påvirke.

Hvad nu Rebild?

Det var den indstilling, der var afsættet for en række borgermøder i hele Nordjylland, som blev afholdt på initiativ fra TV2 Nord og P4 Nordjylland under den fælles overskrift: Hvad nu Nordjylland?
Vores lokale møde – Hvad nu Rebild? – ramlede sammen med andre velbesøgte arrangementer i kommunen. I Bælumhallen var der kø ved indgangen, da der var stiftende generalforsamling for Bælum Butikshus Aps. Mere end 200 mennesker deltog. I Øster Hornum var alle børnefamilier med til ”universfesten”, der markerede, at Børneuniverset er kommet godt igennem renovering, ombygning og omstrukturering.
På trods af denne kærkomne konkurrence fra arrangementer, der vidner om initiativ og virkelyst i lokalsamfundene, skulle der sættes ekstra stole ind i Business Park Nords kantine. Der kom nemlig op imod 150 borgere, der ønskede at være med i debatten om, hvad det kan bringe liv og vækst i alle dele af kommunen.

Det var fornøjeligt at opleve, at der var en god aldersspredning blandt de fremmødte. De unge mennesker fra gymnasiet var ikke i tvivl om, at de ville flytte væk fra kommunen for at uddanne sig. På den anden side var de også glade for at være vokset op et sted, hvor folk kender hinanden, og hvor der er gode skoler og fritidstilbud. Faktisk svarede tre, der tilfældigvis blev spurgt, at de sagtens kunne tænke sig at vende tilbage til Rebild Kommune efter endt uddannelse.

Der fremkom gode forslag til, hvad der kan gøre kommunen til at bedre sted. Transportmulighederne kan for eksempel forbedres ved deleøkonomi og samkørsel. En af mødedeltagerne pegede på, at der i Rebild Kommune allerede befinder sig et antal centrale virksomheder, der rådgiver, producerer og udvikler inden for vedvarende energi og genanvendelse. Her er basis for udvikling, fordi der netop inden for dette område vil ske en kraftig vækst i de kommende år. Der var andre igen, der forslog, at den lokale historie blev formidlet interaktivt. Og der var mere fantasifulde forslag om en særlig friluftsaktivitet, kaldet ”treetopping”, hvor man bevæger sig fra trætop til trætop på bedste Tarzan-vis, og at denne aktivitet kan trække flere turister til området.

Jeg kan ikke her referere dækkende fra mødet. Men vi har lavet en opsamling med de mange forslag og ideer, som kom frem. Dem vil vi selvfølgelig kigge på. Mange af ideerne vil det være op til lokale, private og frivillige kræfter at føre ud i livet.

Lokalråd

Kommunen kan imidlertid godt støtte frivillige og lokale kræfter. Det gør vi med puljer til landbyrådet og til lokalrådene. De sidstnævnte er det nyeste. Der er nu oprettet lokalråd i ni af kommunens største byer. Og der er netop uddelt støtte til en række projekter, som vil være med til at forskønne og udvikle byerne. Jeg forestiller mig, at lokalrådene i fremtiden bliver uundværlige sparringspartnere for kommunen, når det gælder om at formidle lokale ønsker og om at bidrage til udviklingen. Håbet er selvfølgelig, at det lokale sammenhold også styrkes. Vi planlægger at holde et møde for samtlige lokalråd til august.

Besøg på rådhuset

Skal vi udvikle, skal vi gøre det sammen. Og her er det vigtigt at få de unge med. Jeg har på det seneste haft to besøg her på rådhuset, som fortæller mig, at det er vigtigt, at vi gør meget ud af at tale om demokrati og fællesskab, når vi er sammen med unge. Det ene besøg var en 3. klasse, som havde forberedt spørgsmål og lavet valgplakater med den alvor, som ni-ti-årige kan præstere. Det andet besøg var en gruppe fra ungdomsskolen, som vågent og engageret stillede skarpe spørgsmål. To oplevelser, som får mig til – på jysk – at sige: ”Det er nu ikke så ringe endda”.

Menu