Borgmesterens klumme, marts 2015

Kariakturtegning af borgmester Leon Sebbelin - tegning: Tenna Klausen, Rebild Kommune
Borgmester Leon Sebbelin vil ca. hver anden måned skrive en klumme på denne side. Klummen kan handle om stort og småt der er aktuelt og relevant for en større gruppe af kommunens borgere. Som udgangspunkt udtaler borgmesteren sig på vegne af hele byrådet. Klummen kan også læses i Folkebladet (Midthimmerlands folkeblad), Nørager Avis, Rold Skov Bladet og Vores Avis:

10. marts 2015

Politik handler om forskelle. Hvis alle politikere vil det samme, er der ingen grund til at afholde valg. Derfor er det også en ekstra tilfredsstillelse, når det lykkes at samle et helt byråd om en langsigtet strategi.

Hele byrådet står sammen om en vision for kommunen. Sidste år blev vi enige om nogle konkrete mål – der rækker 10 år ud i fremtiden - for bosætning, oplevelsesmuligheder og erhvervsliv under den fælles overskrift: Et sundt liv i en sund kommune.

Når jeg nævner visionen, skyldes det, at byrådet har sit årlige visionsseminar den 19. marts. På visionsseminaret må der gerne være højt til loftet. Visionsseminaret er et forum, hvor byrådsmedlemmerne kan prøve ideer og argumenter af, uden at det skal stå i avisen dagen efter, eller at der skal træffes en beslutning med det samme. I år får vi mulighed for at drøfte borgerinddragelse, ældremad, besparelse på næste års budget og status på visionen. I den forbindelse bliver vi præsenteret for de initiativer, der allerede er taget i forlængelse af visionen, og så vil vi drøfte, om der skal sættes nye ting i gang.

Vores nye borgerrådgiver er startet i jobbet. Camilla Donslund er ansat direkte af økonomiudvalget for at råde og vejlede borgere, der er kommet i klemme i systemet. På den måde er borgerrådgiveren uafhængig af forvaltningen og kan fungere som en uvildig funktion. Hvert halve år aflægger Camilla rapport til byrådet om de sager, hun har været involveret i. Hvis erfaringerne viser, at der inden for lovens rammer kan foretages ændringer, som kommer borgerne til gavn, så vil vi hurtigst muligt få set på det.

For mange mennesker blev FN’s Klimatopmøde i København for godt fire år siden en stor skuffelse. De store lande – især USA og Kina – kunne ikke blive enige om en samlet indsats mod den globale opvarmning. Hvis COP 15 alligevel var godt for noget, var det erkendelsen af, at vi ikke kan vente på, at klimaproblemet løses fra oven. Også derfor er det afgørende, at vi alle sammen engang imellem spørger: Hvad kan jeg selv gøre anderledes og mere bæredygtigt? Det spørgsmål vil blive stillet, når Rebild Kommune for andet år i træk arrangerer to klimauger. Klima Rebild 2015 er blevet til i samarbejde med Det Grønne Råd – samt Erhvervsudviklingsrådet, virksomheder, skoler, foreninger og enkeltpersoner. Programmet i år henvender sig særligt til børn, unge og erhvervslivet. Jeg synes, at netop disse målgrupper giver god mening.

Når skolebørnene for eksempel eksperimenterer med at lave klimamenu, vil indsatsen for et bedre klima blive forståelig og konkret. Det er vigtigt, at børn og unge finder ud af, hvad der kan gøres, og at der kan gøres noget. Det værste, der kan ske for unge mennesker, er at ende i sortsyn.

Og den grønne omstilling skal netop ske gennem erhvervslivet. Her i Rebild Kommune har vi en lang række virksomheder, som er helt fremme i forhold til den bæredygtige udvikling. Det er ét af budskaberne på erhvervskonferencen Green Business, som er en del af klimaugerne.

Og så bliver jeg nødt til at nævne IC-togstop. Der investeres i skinner og anlæg for at virkeliggøre ”timemodellen” – altså én time mellem de store byer Aalborg, Aarhus, Odense og København – til glæde for de mange mennesker, der bor dér. Men det gode svar på, hvorfor man så – også af hensyn til de store byer – nedlægger stationer med flere tusinde ugentlige passagerer på de ordinære IC-tog – det er vi en del, der savner. Vi arbejder fortsat med ”sagen” senest i form af et åbent brev til transportministeren og Folketingets transportudvalg. Se mere på facebook.com/rebildkommune.

Leon Sebbelin

Menu