Borgmesterens klumme, september 2015

leon_sebbelin_karikatur_ved_Tenna_Krogh_Klausen
Borgmester Leon Sebbelin vil ca. hver anden måned skrive en klumme på denne side. Klummen kan handle om stort og småt der er aktuelt og relevant for en større gruppe af kommunens borgere. Som udgangspunkt udtaler borgmesteren sig på vegne af hele byrådet. Klummen kan også læses i Folkebladet (Midthimmerlands folkeblad), Nørager Avis, Rold Skov Bladet og Vores Avis:

25. september

Boligmarkedet i fremgang

Der er kommet gang i den danske økonomi. Det kan mærkes på boligmarkedet. En nylig offentliggjort statistik fra Realkreditforeningen viser, at stigende huspriser og flere handler ikke længere er forbeholdt hovedstadsområdet og Aarhus. Undersøgelsen fortæller, at Rebild Kommune ligger godt ét procentpoint over landsgennemsnittet. Så også på vores kanter betyder den generelle økonomiske situation, at flere tør binde an med at købe egen bolig.

Tendensen støttes af kommunens egne tal for byggetilladelser. I 2013 blev der ansøgt om tilladelse til at bygge 27 énfamiliehuse. Året efter var tallet vokset til 60. I de første otte måneder af 2015 er der ansøgt om 63 énfamiliehuse. I år i øvrigt fordelt med ca. 2/3 i Støvring og 1/3 i andre dele af kommunen.

Byggeboom i Støvring

Byggeriet er altså ved at komme op i omdrejninger. I Støvring er der tydelige tegn på stor byggeaktivitet.

På den gamle fjerkrægrund ved Linde Allé bygges otte rækkehuse. I nærheden er SuperBrugsen netop gået i gang med en udvidelse. Skråt overfor står en splinterny ALDI-butik og taler sit klare sprog om, at dagligvarebutikkerne ruster sig til den indbyrdes konkurrence om kunderne. Bag rækværket ved Byens Torv, hvor Matas længe har tronet som det lille hus på prærien, sker der nu noget. Når opførelsen af første etape er færdig, vil der være 20 almennyttige familieboliger plus erhvervslejemål i stueetagen.

Det gamle rådhus er helt væk, og på tomten vil Boligselskabet Nordjylland opføre 38 almene boliger. Dels 30 boliger i tre etager ud mod Hobrovej og City Centret, og dels otte boliger i to etager ud mod Bavnebakken. Når bibliotek og ungdomsmiljø er flyttet til nye lokaler ved STUBhuset, skal den tomme bygning rives ned for at give plads til en Rema 1000. En ny spiller på dagligvareområdet i Støvring.

Byggemodningen af Høje Støvring er i fuld gang. Her er 15 af 36 grunde allerede solgt, og mægleren forudser flere handler, så snart byggemodningen er afsluttet.

Og så er der projekter under forberedelse, som endnu ikke er synlige. Eksempler på det er en ny kommunal udstykning, Odderen, i Støvring Ådale øst for banen med 32 parcelhusgrunde samt en privat udstykning samme sted, Kronhjorten, med ikke færre end godt 100 parcelhusgrunde og 50 rækkehuse. Ifølge ejendomsmægleren er der allerede mere end 20 reservationer på parcelhusgrundene – helt uden annoncering. Lokalplanen for denne udstykning er i øjeblikket i høring.

I byens sydlige del er der også boliger på tegnebrættet. På Over Bækken har Nørresundby Boligforening planer om at opføre 28 almennyttige passivhuse med ekstra isolering, genveks-anlæg og højisolerede vinduer.

Det er rigtig godt, at det igen bliver muligt at købe byggegrunde i Støvring. Med den efterspørgsel, der er, kan vi forvente et byggeboom. Det betyder, at vi trækker flere tilflyttere til kommunen, og det kan vi alle være glade for. Meget apropos oplyser den ejendomsmægler, der har solgt grundene fra den nu udsolgte private udstykning på Bæveren, at 80 % af køberne er tilflyttende børnefamilier.

Også god aktivitet i resten af kommunen

På den private udstykning Anemonelunden i Terndrup er der i alt solgt syv grunde og en enkelt i den nye kommunale udstykning Stærevej.

Som et forsøg besluttede Økonomiudvalget før sommerferien at udbyde de lidt ældre kommunale boliggrunde uden mindstepris. Ved udløb af fristen havde 17 budgivere afgivet 25 bud på 19 forskellige lokaliteter. Økonomiudvalget tog efterfølgende stilling til budene, og resultatet blev fire handler. Én i Haverslev, én i Sørup og to i Øster Hornum. Forsøget fører til, at der i nærmeste fremtid skal tages politisk stilling til, om der skal laves en generel prisnedsættelse på de ældre kommunale udstykninger.

Så vi kan notere, at der også er interesse for byggegrunde uden for Støvring.

Af andre tiltag kan nævnes, at man i Bælum har solgt anparter for mere en 2,8 mio. i et selskab, der snart forventes at starte byggeriet af et nyt butikshus. Og vi har selv en ny administrationsbygning i Nørager på tegnebrættet.

Omvendt har vi ved hjælp af nedrivningspuljen skaffet økonomi til at fjerne faldefærdige 12 huse. Noget der helt sikkert også er med til at gøre kommunen mere attraktiv.

Syn for sagn

Vi politikere kritiseres ind imellem for at varsle gode tider i – undskyld – god tid. Nu er der imidlertid ingen, der kan være i tvivl om, at byggeri og boligsalg har nået et niveau, hvor vi ikke bare taler om, at det går godt. Det er til at se med det blotte øje.

Menu