Containere og beholdere

Affaldscontainere
I Rebild kommune stiller kommunen containere til dagrenovation, genbrug og farligt affald til rådighed. Det betyder, at du som tilflytter skal kontakte kommunen, og oplyse om hvilke størrelse containere du ønsker, så sørger kommunen for levering af containeren inden 14 dage.
Dagrenovation

I byerne henter vi dagrenovation én gang om ugen. Bor du på landet, får du hentet dagrenovation hver 14. dag. Sommerhusområder får afhentet dagrenovation hver 14. dag fra påske til efter efterårsferien samt i ugerne efter nytår og vinterferien.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Din container må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt
 • Skarpe genstande, vådt og støvende affald som f.eks. bleer og aske skal pakkes ind, inden det puttes i din container
 • Såfremt der er sammenpresset affald tilbage i affaldscontaineren efter en tømning, skal du sørge for, at løsne affaldet, så affaldscontaineren kan tømmes helt ved næste tømning
 • Containere som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren
 • Det påhviler grundejer at rengøre affaldscontaineren

Har du engang i mellem ekstra affald?

Har du engang i mellem mere dagrenovation end der er plads til i din container? I borgerservice i Støvring, på kommunens hjemmeside, biblioteker og i bogbussen kan du købe mærkater med teksten ”Ekstra affald”. Mærkatet koster 30 kr. Alt hvad du skal gøre er at binde mærkatet på din fyldte sæk og stille den ved siden af din container. Næste gang den skal tømmes, så tager skraldemanden dit ekstra affald med.

Sækken må af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø max. veje 20 kg, og den skal være forsvarligt lukket.

Er din container for stor eller for lille?

Du har altid mulighed for at ændre på din containerstørrelse. En ombytning koster 220 kr. inklusiv moms. 

Genbrug

Genbrugscontaineren bliver tømt én gang om måneden.

Genbrugscontaineren er delt på midten med en skillevæg, og har derfor to rum. Det ene rum er til papir og småt pap, det andet er til plast og metal. På containeren er det tydeligt markeret med ikoner, hvad der skal i hvilke rum, og der er også en sorteringsvejledning i låget.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Din container må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt
 • Alt affald der kommes i containeren skal ligge løst
 • Såfremt der er sammenpresset affald tilbage i affaldscontaineren efter en tømning, skal du sørge for, at løsne affaldet, så affaldscontaineren kan tømmes helt ved næste tømning
 • Containere som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren
 • Det påhviler grundejer at rengøre affaldscontaineren
Reflekser til containere

Hvis du sætter containerne ud til vej, har du mulighed for at modtage reflekser til containerne, så de bliver synlige for trafikanterne. Du bestiller reflekser til containerne ved at kontakte affaldskontoret, hvor du oplyser antal containere, navn og adresse. Du vil uden beregning modtage 4 reflekser per container. Reflekserne klistres på containerne - en på hver side og så højt som muligt.

Miljøkasse

Alle husstande får udleveret en miljøkasse til farligt affald, dog kan flere husstande i andels- og etagebebyggelser deles om en miljøkasse. Spørg evt. viceværten, hvis du er i tvivl om I har en.

Mangler du en miljøkasse, kan du kontakte Affaldskontoret.

Sådan pakkes miljøkassen

Din miljøkasse bliver håndsorteret ved modtager, det er derfor vigtigt at den pakkes således at det er nemt for personalet at videre sortere affaldet. Her er nogle tips til hvordan miljøkassen pakkes:

 • Miljøkassen må højst veje 4 kilo
 • Batterier skal altid i en lukket pose for sig selv
 • Pærer skal altid i en lukket pose for sig selv
 • Alt emballage skal være lukket forsvarligt så der ikke sker spilde i kassen
 • Emballage med væske skal altid have låget opad
 • Brug helst originalemballagen, hvis dette ikke er muligt, skal du sørge for at mærke emballagen med den indhold

Sådan får du kassen tømt

Udfyld mærkatet på miljøkassens låg med din adresse. Miljøkassen stilles ved containeren til dagrenovation. Skraldemanden tager miljøkassen med og stiller en ny tom kasse til dig.

Du kan også bruge miljøkassen som transportkasse til genbrugspladsen.

Kanyleboks

Kanyler og andet stikkende og skærende affald skal afleveres i en godkendt kanyleboks.

Du kan få udleveret en gratis kanyleboks i kommunens Borgerservice, på bibliotekerne eller på genbrugspladserne.

Når kanyleboksen er fuld skal du aflevere den på apoteket eller genbrugspladsen.

Kanyleboksen må IKKE længere afleveres i miljøkassen, fordi miljøkasserne håndsorteres hos modtager.

Kompost

Du kan købe en kompostbeholder af Rebild Kommune, den koster 250 kr. inklusiv levering. Kompostbeholderen ser sådan ud, men du skal være opmærksom på, at vi kun leverer den grønne udgave.

Det skal være nemt for dig at tømme den indendørs kompostspand, ellers bliver det sjældent en rutine, som vinder indpas hos den travle familie. Overvej derfor at placere kompostbeholderen i nærheden af for eksempel cykelskur, garage, affaldscontainerne eller postkassen, så det er nemt at tage kompostspanden med, når du alligevel skal ud. Kompostbeholderen skal stå i skygge eller halvskygge. Stil meget gerne kompostbeholderen på fliser eller lignende underlag.

Nedgravede containere

Rebild kommune tilbyder mulighed for at etablere nedgravede affaldssystemer ved for eksempel boligforeninger. Rebild kommune skal tages med på råd inden etablering for at sikre at placering, tilkørselsforhold og kapacitet er, som det skal være.

Bestil affaldscontainer

Her kan du bestille en større eller mindre affaldscontainer. Har du brug for flere containere kan du også bestille det.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu