Cool Kids - børn med angst

cool kids
Er du forælder til et barn, som lider af angst i så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i dets liv og udvikling? Det kan for eksempel være angst for adskillelse, for at være alene hjemme, for at komme i skole eller angst for dyr. Det kan også være, at dit barn er angst uden at vide, hvad grunden er. Fylder angsten så meget, at du er bekymret for dit barns trivsel? Og måske også jeres families trivsel?

Så kan I få hjælp gennem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som i samarbejde med Center Familie og Handicap tilbyder et gratis gruppebehandlingsforløb, der lærer børn med angst i alderen 10-13 år og deres forældre metoder til at håndtere angsten. Behandlingsforløbet består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af uddannede psykologer.

Angste børn kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
  • Være meget bekymret og tænke meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved
  • Holde sig tæt til sine forældre når de færdes uden for hjemmet
  • Klage jævnligt over hoved- eller mavepine
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer for eksempel ved at finde på undskyldninger eller blive syg
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn

Hvor og hvornår foregår det?
Forløbet er et forebyggende behandlingsforløb i mindre grupper af ca. seks børn eller unge og deres forældre. Behandlingen strækker sig over 10 gange á to timers varighed, typisk torsdage mellem kl. 15.00-17.00 på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring. Man møder andre, der har det ligesom en selv, og som forælder deltager man også i forløbet.

I skal regne med tid til hjemmearbejde både for børn og forældre, som består af øvelser, opgaver og læsning af udleveret materiale. I skal regne med at bruge tid på denne træning hver dag for at opnå et godt resultat.

Opstart af hold

Vi kører hold forår og efterår. 

I kan komme i betragtning til behandlingsforløbet ved at sende en mail til coolkids@rebild.dk. I skal kort beskrive jeres barns problem og symptomer samt oplyse, hvor dit barn går i skole og i hvilken klasse. Vi kræver ingen henvisning fra læge eller andre professionelle.

Er dit barn i målgruppen, inviterer vi til en forsamtale, og foretager den endelige visitation herefter. Det kan ikke garanteres, at alle i målgruppen kan tilbydes en forsamtale.

Har du et barn med angst, som er ældre end 12 år? 

Hvis du har et barn mellem 13 og 17 år, som lider af angst, er der tilsvarende forløb målrettet denne målgruppe. Det hedder Chilled og er også et gratis gruppebehandlingsforløb for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) afholder.

Menu