Corona/covid-19 – spørgsmål og svar

Coronavirus - grafik: www.colourbox.com
Vi ser i øjeblikket, at antallet af corona-smittede stiger i Rebild Kommune. Derfor skærper vi beredskabet og følger naturligvis udviklingen nøje. Vi opfordrer også alle borgere til at fortsætte – og gerne øge – den gode indsats med at mindske smittespredningen.

Så husk: Hold afstand, vask hænder ofte eller brug håndsprit og følg i det hele taget sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

Smittede på vores institutioner

Selvom både borgere og ansatte gør, hvad de kan for at undgå smittespredning, er der også på vores institutioner brugere, beboere og ansatte der bliver testet positive for covid-19. 

Se på hvilke institutioner du skal være ekstra opmærksom.

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, vi ofte får stillet. Alt nedenstående gælder indtil videre - præcis hvor længe afhænger af regeringens udmeldinger i forhold til genåbningen af samfundet.

Læs også de seneste meldinger fra sundhedsmyndighederne på coronasmitte.dk.

Besøg, aftaler og møder

Må jeg komme på besøg på ældrecentret, i private eller kommunale plejeboliger eller aflastningspladser for ældre og personer med handicap?

Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra d. 15. December 2020 udstedt et midlertidigt forbud til besøgendes adgang på alle kommunale og private ældrecentre i Rebild Kommune.

Det midlertidige besøgsforbud gælder både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det gælder også udearealer som ligger på ældrecenterets område. Herunder også eventuelle træningsfaciliteter samt åbne dagcentre, der er en del af fællesarealerne på ældrecentrene.

D. 12. januar 2021: Der er fortsat påbud om midlertidige besøgsrestriktioner i Rebild Kommune. Påbuddet vurderes løbende og vil senest d. 12. februar 2021 blive revurderet.

 

Undtaget fra forbuddet er:

- Besøg i kritiske situationer.

- Besøg af den n̲æ̲r̲m̲e̲s̲t̲e̲ pårørende*.

- Besøg af yderligere tre faste pårørende* i et besøgsrum, hvis et sådan kan oprettes på ældrecentret.

*Ved nærmeste/faste pårørende forstås for eksempel beboernes ægtefælle, faste samlevende/partner, mor, far, barn eller barnebarn. Der kan kun udpeges tre nærmeste pårørende, der må komme på besøg i egen bolig, dog maks to ad gangen. Samme gør sig gældende ved besøgsrum. 

- Borgere med allerede visiteret dagtilbud fra Rebild Kommune

Gældende for a̲l̲l̲e̲, der er undtaget forbuddet er:

- Der skal bæres mundbind på ældrecentrene, disse stilles gratis til rådighed og vi instruerer i brugen heraf.

- Alle besøg skal telefonisk være aftalt med ældrecentret på forhånd.

- Kom kun på aftalte tidspunkt da besøg kun kan foretages i det aftalte tidsrum.

- Personalet vil hente og bringe besøgende fra hovedindgangen til beboernes lejlighed/dagtilbuddet.

- Hvis du har symptomer på forkølelse, er snottet, har feber eller hoster må du ikke komme på besøg.

 

Spørg institutionen 

Generelt gælder det, at alle besøg i udgangspunktet skal foregå i egen bolig og ikke på fællesarealerne. Men det er forskelligt fra sted til sted hvordan det konkret foregår da vores ældrecentre er meget forskelligt indrettet. Alle steder har vi fundet løsninger, der lever op til de faglige retningslinjer. Det enkelte ældrecenter har lavet en konkret plan for, hvordan besøg foregår hos dem. Du kan få mere at vide på det enkelte ældrecenter, boform, etcetera.

Vigtigt

 • Kontakt ældrecentret/stedet og aftal tid for besøg; du må ikke møde op uanmeldt.
 • Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Giv gerne besked hvis du ikke kommer alligevel.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 15. december 2020 kan læses her

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 17. december 2020 kan læses her

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 12. januar 2021 kan læses her

Må jeg komme på besøg på døgninstitutioner, bosteder og andre sociale tilbud?

Ja. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og det er ledelsen på det enkelte sted der tilrettelægger hvordan besøg præcis foregår netop der. 

Brug af mundbind

Du skal dog som udgangspunkt bære mundbind eller en anden form for værnemiddel. Lederen på den enkelte institution kan dispensere fra dette efter en konkret vurdering hvis retningslinierne om afstand kan overholdes. 

Hvis du går igennem et fællesområde eller opholder dig i et fællesområde, skal du altid bruge mundbind eller en anden form for værnemiddel.

Spørg institutionen 

Kontakt meget gerne institutionen/tilbuddet inden du kommer på besøg.

Jeg skal til et arrangement som kommunen står for. Er det mon aflyst?

Vi ser desværre igen med det øgede smittepres aflysninger af nogle kommunale arrangementer på grund af coronavirus. Det er altid en god ide på forhånd at tjekke om et arrangement er aflyst inden man tager hjemmefra. Det gælder i øvrigt alle arrangementer og ikke kun dem Rebild Kommune er arrangør eller medarrangør af. For eksempel er flere af de planlagte Klima Rebild-arrangementer blevet aflyst. 

Børnepasning og skole

Kan mit barn komme i dagtilbud, skole og SFO? 

Alle elever fra 5.-10. klasse er hjemsendt fra og med torsdag d. 17. december til fjernundervisning og frem til d. 5. januar 2021. 

Eleverne fra 0.- 4. klasse er ligeledes hjemsendt fra og med mandag d. 21. december til fjernundervisning og frem til d. 5. januar 2021.

SFO og SFO2 lukkes ligeledes fra d. 21. december-5.januar 2021.

Der etableres nødpasning i hjemsendelsesperioden, til de elever fra 0.- 4.klasse som har behov.

Følgende elever skal fortsat møde fysisk i skole til undervisning:

 • Læringscenter Himmerland og kommunens specialklasser/tilbud
 • Samt elever, hvor skoleledelsen vurderer, at det vil være bedst for elevens fortsatte læring og trivsel

Alle dagtilbud er fortsat åbne i deres fulde åbningstid. Det gælder dagpleje, vuggestue og børnehave.

Der er fortsat mulighed for gæsteplacering i dagplejen og koordineret pasning i ferieperioden.

Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Som forældre får du direkte besked og løbende information fra skolen/institutionen dit barn går på (via AULA eller Børneintra). Har du spørgsmål så tag kontakt til lederen.

Hvis barnet har symptomer på COVID-19, skal barnet blive hjemme og isoleres og teste for COVID-19. Hvis barnet/den unge allerede er mødt op i skole eller institution, vil du blive kontaktet med henblik på afhentning hurtigst muligt.

Hvis du er familiemedlem til en, der har symptomer og som venter på svar fra test kan du forholde sig som normalt og gå på arbejde, komme i skole/institution, mens der ventes på svar på testen, så længe du ikke selv oplever nogle symptomer. 
Det er først, når der er en positiv test, at du som familiemedlem skal gå i isolation og blive testet.

Du kan læse mere her.
 

Vi har været i udlandet – kan mit barn godt komme i institution/skole?

Ja og nej. Det afhænger af hvilket land, I har rejst til.

Tjek om landet er omfattet af krav om karantæne hos Udenrigsministeriets rejsevejledninger som på finder her.
I tilfælde af at i har opholdt jer i et land med krav om karantæne, skal I holde barnet hjemme de første 14 dage efter hjemkomsten. Først herefter må barnet komme i dagtilbud, institution eller skole.

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og afviser derfor i udgangspunktet børn, der har været i lande som myndighederne fraråder.

Hvilke konkrete retningslinjer der gælder, afhænger af hvor I har været, hvordan I har rejst og flere andre forhold, som du kan læse om på myndighedernes fælles hjemmeside coronasmitte.dk. Myndighedernes anbefalinger og retningslinjer ændrer sig løbende – vi opfordrer dig derfor til at følge med. Hold særligt øje med de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvis I planlægger at tage til udlandet.

Tag gerne kontakt til lederen af skole/institution – hvis I vælger at rejse kan det have betydning for eksempel fravær og eventuel fjernundervisning i perioden.

Fritid og foreninger

Stopper tilskuddet til foreninger og aftenskoler?

Nej. Kommunen udbetaler tilskud som vi plejer. 
 

Kan jeg bruge fritids- og idrætsfaciliteterne i kommunen? 

Delvist:

 • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet lukkes ned
 • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges
 • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder

Retningslinjerne gælder foreløbigt til 3. januar.

Nedlukningen af indendørs foreningsaktiviteter gælder både i kommunale, private og kommercielle faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og turneringsaktiviteter. 

Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs, så længe forsamlingsforbuddet på max 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes.

Jobcenter og ydelser

Kan jeg komme i kontakt med jobcenteret?

Ja, men alle samtaler i jobcenteret foregår som udgangspunkt digitalt eller telefonisk.

Hvis du har behov for at kontakte din rådgiver, skal du ringe og aftale en tid, inden du møder op i jobcenteret.

Ring til omstillingen på 99 88 99 88, hvis du ikke kender nummeret til din beskæftigelsesrådgiver.

Jeg er blevet fyret. Hvad gør jeg?

Du kan finde information om hvordan du melder dig ledig med mere på Borger.dk på dette link. Hvis du har spørgsmål til dit ansættelsesforhold/arbejdsret skal du henvende dig hos din fagforening. Tjek også fagforeningens hjemmeside.

Jeg skal søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvad gør jeg?

Du kan søge digitalt på rebild.dk – se link herunder. Har du brug for hjælp til at søge digitalt, så ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00. Har du brug for at tale med Ydelseskontoret, så ring på 99 88 99 88.

Derefter skal du henvende dig personligt på Ydelseskontoret, så vi kan behandle din ansøgning. Vi anbefaler, at du ringer og laver en aftale, inden du møder op 

Vær opmærksom på, at du først er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp fra den dag, du møder personligt op på Ydelseskontoret.

Offentlig transport

Hvad gælder i den offentlige transport?

Det er det enkelte trafikselskab der formulerer deres retningslinjer og krav i forhold til at undgå corona-smitte ud fra myndighedernes retningslinjer.

Vi opfordrer derfor til at du altid orienterer dig på hjemmesiden hos det selskab du skal rejse med, inden du tager afsted. De har altid de opdaterede retningslinjer.

Nordjyllands Trafikselskab

DSB

Rådhuset og Borgerservice

Kan jeg få adgang til borgercomputerne på rådhuset?

Nej. For at mindske risikoen for smittespredning er der kun nødbetjening på rådhuset, og du skal derfor ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i Borgerservice. 

Er rådhuset lukket?

Nej, men for at mindske risikoen for smittespredning skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Vi opfordrer alle til at bruge vores selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt og samtidigt overveje, om det er nødvendigt at møde op personligt. 

Har du brug for hjælp til de digitale løsninger, kan du altid kontakte Den Digitale Hotline på telefon: 70 20 00 00.

Kan jeg få lavet pas, kørekort, NemID og lignende?

Ja, men for at mindske risikoen for smittespredning, skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

Vi opfordrer alle til at bruge vores selvbetjeningsløsninger, hvor det er muligt og samtidigt overveje, om det er nødvendigt at møde op personligt. 

Har du brug for hjælp til de digitale løsninger, kan du altid kontakte Den Digitale Hotline på telefon: 70 20 00 00.

Råd, støtte og vejledning

Har Ungerådgivningen åbent?

Ja - også for fysisk fremmøde.
Ungerådgivningen - der betjenes af PPR - hjælper unge der føler sig alene med deres tanker og problemer. Vi udvider nu målgruppen, så vi nu tilbyder anonym rådgivning til børn og unge i alderen 8-25 år (normalt er målgruppen 13-25 år).

Samtaler i ungerådgivningen skal aftales på forhånd – enten på mail ungeraadgivningen@rebild.dk eller ved at ringe eller sende sms på 31 94 36 31 for at aftale tid til en samtale.

Specielt for virksomheder

Hvordan skal jeg forholde mig til arbejdsfordeling og lønkompensation?

I forbindelse med den ekstraordinære situation som mange virksomheder står i lige nu grundet COVID19, har regeringen givet muligheder for forskellige foranstaltninger, som forhåbentligt kan bistå din virksomhed.

Vi har samlet de relevante oplysnigner på denne side, som løbende bliver opdateret:

Kan jobcenteret stadig hjælpe virksomheder med rekruttering?

Ja. Jobcenterets medarbejdere hjælper gerne med at formidle kvalificeret arbejdskraft.

Ring på 22 60 72 95.

Test for covid-19

Hvornår skal jeg testes?

Sundheds- og Ældreministeriets teststrategi er, at personer der oplever milde symptomer på covid-19 nu selv kan booke tid til test via https://coronaprover.dk.

Hvis du er i tvivl om du selv skal booke en test eller tale med din egen læge først, er her nogle retningslinjer:

Du skal altid ringe til din læge

 • Hvis du har symptomer på covid-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk

 • Hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Vaccination

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Hvis det er din tur til at blive vaccineret, modtager du et brev om det i din e-boks. Hvis du er fritaget for at modtage digital post, får du et papirbrev i din postkasse - sendt som quickbrev, så det kommer frem hurtigst muligt. Har du ikke fået et brev om vaccination skal du ikke vaccineres endnu.

Det er Sundhedsstyrelsen der lægger planen for hvem der skal vaccineres hvornår. Derfor opfordrer vi dig til at følge med på deres hjemmeside om vaccinationsprogrammet. 

P.t. ser deres prioritering af hvem der skal vaccineres først sådan ud:

Sundhedsstyrelsens generelle informationer om vaccine mod covid-19, finder du her:

Værnemidler

Mundbind

Sundhedsstyrelsen har udsendt de nyeste retningslinjer for brug af mundbind i forbindelse med covid-19. Vi giver her et overblik over hvad du som borger skal være opmærksom på.

Mere info om coronavirus og covid-19?

Hvis du vil vide mere om coronavirus og den sygdom den fører til - covid-19 - opfordrer vi til at du søger oplysninger hos myndighederne. Den bedste information om epidemiens udvikling og de fakta der er kendte nu, finder du på coronasmitte.dk. Oplysningerne er baseret på den nyeste viden og opdateres løbende.

Menu