Coronavirus - Rebild Kommune ‘lukker ned’

Coronavirus
Selvom mange af kommunens medarbejdere arbejder hjemmefra, forsøger vi at køre den daglige drift så tæt på normalen som muligt. Nogle ting er dog ændrede og det oplyser vi om på denne side, der opdateres ved behov. I denne periode skal du altid ringe på forhånd før du møder op på rådhuset, på 99 88 99 88.

  Ofte stille spørgsmål

  Her har vi samlet svarene på de spørgsmål vi ofte for stillet. Alt nedenstående gælder frem til og med mandag den 13. april. Fra tirsdag den 14. april vender kommunen tilbage til normal drift, medmindre der kommer andre udmeldinger fra regeringen.

  Affald

  Får jeg hentet mit affald?

  Ja. Både din almindelige skraldespand og genbrugscontaineren bliver tømt helt som normalt. Storskrald bliver også hentet præcist som det plejer.

  Kan jeg køre på genbrugspladsen?

  Ja – alle tre genbrugspladser i kommunen åbner igen fra tirsdag den 31. marts

  Vi beder om din hjælp til at det foregår sikkert og i god ro og orden – så vær tålmodig og følg anvisningerne på pladsen.
  Haster dit besøg ikke, så udskyd det gerne til en anden dag.

  Vi holder ekstra åbent i uge 14 og udvider desuden med en ekstra åbningsdag langfredag i påsken. Se åbningstider på https://rebild.dk/aktuelt

  Vær opmærksom på, at byttecontaineren er lukket af hensyn til smittefaren. Har du ting, der er for gode til at smide ud – så gem dem og tag dem med, når vi åbner for genbrugscontaineren igen.

  OBS
  Følg disse anvisninger – så mindsker vi smittespredningen

  1. Hold afstand – mindst 2 meter. Og respekter instrukserne fra pladsmanden.
  2. Sorter dit affald bedst muligt hjemmefra og medbring kun det affald du selv kan håndtere. Pladsmanden kan desværre ikke hjælpe dig.
  3. Medbring din egen skovl og kost, da pladsens er fjernet for at mindske smitte risikoen.
  4. Kom så få som muligt og lad dine børn blive hjemme.
  5. Vask dine hænder, når du kommer hjem.
   

  Besøg, aftaler og møder

  Må jeg komme på besøg på ældrecentret?

  Nej. Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt os at lukke for besøg på kommunens ældrecentre. Der kan være helt særlige forhold der gør at der kan dispenseres. For eksempel hvis en beboer er kritisk syg eller døende. I så fald skal du kontakte ældrecentret.

  Forbuddet gælder også kommunale og private bosteder.

  Må jeg komme på besøg på et bosted?

  Nej. Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt os at lukke for besøg på både kommunale og private bosteder. Der kan være enkelte tilfælde hvor der kan dispenseres - i så fald skal du kontakte bostedet.

  Forbuddet gælder også på ældrecentrene.

  Jeg har en aftale i Familiehuset. Gælder den stadig?

  Mange aftaler i Familiehuset har vi været nødt til at aflyse. Hvis din aftale er aflyst, vil du have modtaget besked om det. Hvis du intet har hørt, er det fordi din aftale stadig gælder. Der er i Familiehuset telefonisk bemanding indenfor normal åbningstid.

  Er min aftale med min kontaktperson (børn og unge)/bostøtte/støtte-kontaktperson stadig gældende?

  Hvis der er sket ændringer i aftalen, vil du have modtaget besked om det. Hvis ikke du har modtaget besked, er det fordi, din aftale stadig gælder. Eventuelle ændringer vil blive aftalt individuelt.

  Jeg skal til et arrangement som kommunen står for. Er det mon aflyst?

  Ja. Alle arrangementer som kommunen er arrangør af er aflyst eller udsat. Det kan for eksempel være skolefester, bedsteforældredag i børnehaven, banko på ældrecentret, faglige arrangementer, God Familiestart, dialogmøder, borgermøder og lignende. Er du i tvivl så ring på forhånd.

  Får jeg stadig besøg af min sundhedsplejerske?

  For at minimere risikoen for smittespredning varetager sundhedsplejen i den kommende tid mange opgaver pr. telefon og mail.

  Sundhedsplejersken kommer som vanligt på besøg hos de helt nyfødte efter forudgående telefonisk aftale med forældrene.

  Øvrige besøg og konsultationer erstatter vi som udgangspunkt med rådgivning på telefonen. Sundhedsplejersken vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der er behov for at supplere med et fysisk besøg.  

  Du kan altid komme i kontakt med din sundhedsplejerske via telefon og mail.

  Børnepasning

  Kan jeg få passet mine børn hvis jeg er nødt til at tage på arbejde?

  Ja, for børn fra 0 til 9 år, er der mulighed for nødpasning i skoler og dagtilbud.

  Børne- og Undervisningsminsteriet har givet disse retningslinjer for hvem der kan få passet deres børn:

  1. 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det of-fentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt an-dre pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behand-lingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets el-ler den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

  Bemærk at bedsteforældre ikke bør passe børn, hvis de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for smitte med corona-virus.

  Kontakt (ved behov for nødpasning)

  Skole

  Kontakt dit barns skole

  Dagpleje, vuggestue og børnehave

  Kontakt den pædagogiske leder i dit barns institution. Telefonnummer findes på institutionens hjemmeside.

  Nødpasning i private dagtilbud og pasningsordninger

  Alle børn i private dagtilbud og private pasningsordninger tilbydes også nødpasning i Rebild Kommune. De private tilbud forpligtet til at oprette nødpasning for de børn, der er optaget i de private tilbud og pasningsordninger. Kriterierne for hvornår et barn kan komme i nødpasning er de samme som i de kommunale tilbud.

  Mere info

  Center Børn og Unge har sendt brev til forældre der har børn i dagpleje, dagtilbud eller skole. Du kan læse brevene her:

  Skal jeg stadig betale for børnehave, vuggestue og SFO?

  Ja. Der skal fortsat betales for plads i dagtilbud og SFO og evt. frokostordning uændret under nedlukningen. Medarbejderne skal stadig have løn mv., og der vil blive tilbudt nødpasning efter de gældende regler og retningslinjer. 
   

  Kontakt til kommunen

  Kan jeg stadig ringe til anonym familierådgivning?

  Ja. Rebild Kommunes anonyme familierådgivning til familier, børn og unge er stadig åben og vi har udvidet åbningstiderne.

  Du kan, hvis du har behov for rådgivning, ringe på telefonnummer 99 88 88 79 alle hverdage kl. 8.30-11.30 samt tirsdag og torsdag også i tidsrummet 13.00-15.00. Du kan læse mere om anonym familierådgivning her

  Har Ungerådgivningen åbent?

  Nej og ja. Ungerådgivningen er lukket for fysisk fremmøde grundet restriktionerne i forhold til Corona, men er du ung, og har behov for at tale med nogen, er der mulighed for telefonrådgivning.

  Ring på 31 94 36 31 eller skriv en sms og du vil blive kontaktet inden for nærmeste hverdag. Har du allerede en aftale i ungerådgivningen vil du blive kontaktet og tilbudt en telefonsamtale.

  Kan jeg komme i kontakt med min sagsbehandler i Center Familie og Handicap?

  De fleste af vores rådgivere arbejder hjemmefra, og kan derfor kontaktes telefonisk eller pr. mail. Hvis du har uopsætteligt brug for hjælp, og ikke kan komme i kontakt med din vanlige rådgiver, er du velkommen til at ringe til omstillingen på 99 88 99 88. Så vil du blive henvist til en anden rådgiver. 

  Jeg har mistanke om, at et barn mistrives. Bliver der reageret, hvis jeg sender Rebild Kommune en underretning?

  Ja, alle underretninger vurderes og håndteres som altid indenfor 24 timer.

  Jobcenter og ydelser

  Kan jeg komme i kontakt med jobcenteret?

  Ja, men der holdes ikke møder i jobcenteret på rådhuset. Personalet arbejder hjemmefra og kan kontaktes telefonisk.

  Ring til omstillingen på 99 88 99 88, hvis du ikke kender nummeret til din jobcenter- eller ydelsesrådgiver.

  Jeg er blevet fyret. Hvad gør jeg?

  Du kan finde information om hvordan du melder dig ledig med mere på Borger.dk på dette link. Hvis du har spørgsmål til dit ansættelsesforhold/arbejdsret skal du henvende dig hos din fagforening. Tjek også fagforeningens hjemmeside. 

  Jeg skal søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvad gør jeg?

  Du kan søge digitalt på rebild.dk – se link herunder. Har du brug for hjælp til at søge digitalt, så ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00. Har du brug for at tale med Ydelseskontoret, så ring på 99 88 99 88.

  Rådhuset og Borgerservice

  Kan jeg få adgang til borgercomputerne på rådhuset?

  Ja, men kun hvis du har et uopsætteligt behov for at bruge en computer, og du skal lave en aftale på forhånd. Ring på 99 88 99 88 og aftal en tid på rådhuset i Støvring.

   

  Holder byrådet og udvalgene stadig møder?

  Ja og nej. Byrådet har aflyst sit næste møde, men har givet Økonomiudvalget mandat til at tage beslutninger på vegne af byrådet. Vi forventer at de øvrige politiske udvalg holder deres møder som de plejer – det afgøres på torsdag.

  Skal jeg møde op i Borgerservice ved indrejse?

  Nej. Du skal ringe på 99 88 99 88 for nærmere aftale.

  Læs evt. nærmere om retten til at opholde sig i Danmark på disse links.

  Er rådhuset lukket?

  Ja og nej. I denne periode hvor det meste personale på rådhuset arbejder hjemmefra, kan du kun møde personligt op på rådhuset hvis du i forvejen har lavet en aftale. Ring på 99 88 99 88.

  Jeg har spørgsmål om min pension eller andet hos Udbetaling Danmark. Kan jeg få hjælp på rådhuset?

  Du kan ikke få hjælp ved at møde op på rådhuset.

  Du skal ringe til os på tlf. 99 88 99 88, så bliver du viderestillet til en medarbejder, der kan svare på dine spørgsmål.

  Kan jeg få lavet pas, kørekort, NemID og lignende?

  Mens vi kører på nedsat drift udsteder vi kun pas, kørekort og NemID, hvis det er akut og uopsætteligt. Du skal ringe til os på tlf. 99 88 99 88, så vurderer vi om din forespørgsel er akut og der skal indkaldes personale til at ekspedere dig.

  Kan jeg få hjælp til digital selvbetjening på rådhuset? For eksempel til at søge boligstøtte, ændre forskudsskat og lignende?

  Du kan ikke få hjælp ved at møde på rådhuset, men Den digitale Hotline kan hjælpe dig på tlf. 70 20 00 00.

  Kan jeg blive gift på rådhuset?

  Ja og nej.

  Der kan kun bestilles nødvielser indtil videre. Det betyder at vielser kun gennemføres ved livstruende sygdom.

  Vielser, der allerede er bestilt og aftalt med kommunen bliver gennemført.

  Vi kan ikke sige hvornår det bliver muligt med almindelige vielser, men har du spørgsmål så ring på 99 88 99 88.

  Ovenstående gælder også vielser foretaget andre steder end på rådhuset, for eksempel hjemme hos jer selv eller i skoven.

  Specielt for virksomheder

  Hvordan skal jeg forholde mig til arbejdsfordeling og lønkompensation?

  I forbindelse med den ekstraordinære situation som mange virksomheder står i lige nu grundet COVID19, har regeringen givet muligheder for forskellige foranstaltninger, som forhåbentligt kan bistå din virksomhed.

  Vi har samlet de relevante oplysnigner på denne side, som løbende bliver opdateret:

  Kan jobcenteret stadig hjælpe virksomheder med rekruttering?

  Ja. Jobcenterets medarbejdere hjælper gerne med at formidle kvalificeret arbejdskraft.

  Ring på 22 60 72 95.

  Kan jeg som virksomhed bruge genbrugspladsen?

  Ja, men kun Sørup Genbrugsplads og kun i tidsrummet på hverdage fra 8-12. Der afregnes per besøg efter vores takstblad.

  Rebild kommune følger retningslinjerne fra Kommunernes Landsforening, og har derfor lukket genbrugspladserne for private. Der er altså stadig lukket for private, selvom Sørup Genbrugsplads er åben for virksomheder.

  Transport

  Jeg har mistet mit kørekort, eller det er udløbet/udløber snart. Hvad gør jeg?

  Ring på 99 88 99 88, så undersøger vi om du er omfattet af målgruppen der kan få udstedt et midlertidigt kørekort.

  Kører skolebusserne som normalt?

  Nej. Da skolerne er lukket kører busserne efter skoleferie-køreplanen.

  Er din busafgang aflyst kan du i stedet bestille en flextur.

  Fra d. 25. marts er det kun skoleelever med behov for skolens nødpasningsordning og som er bevilget skolebuskort, der kan få udgifter til flextur refunderet.

  Hvis du er i tvivl om en busafgang er aflyst, så tjek Rejseplanen.dk. Du kan også tjekke køreplaner på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

  Er der andre ændringer i den offentlige transport?

  Ja. Den offentlige transpport skruer generelt ned for antallet af afgange. 

  Derfor bør du tjekke rejseplanen inden du tager afsted – også selvom det er en tur du har kørt mange gange før.

  Du kan også tjekke køreplaner på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

  Ældre, omsorg og sundhed

  Er der ændringer i min hjemmehjælp?

  Ja. For at mindske smittespredningen og samtidig kunne håndtere de nye opgaver, der kommer på sundheds- og ældreområdet, har vi fjernet og reduceret i nogle af de ydelser som Hjemmeplejen og de private leverandører ellers leverer.

  Praktisk hjælp til rengøring og klippekort bliver for mange sat på pause i en periode.

  Man vil fortsat få hjælp til personlig pleje, men hjælpen vil være reduceret i forhold til bade, personlig hygiejne og vasketøj. Det kan også betyde at man får færre besøg i løbet af døgnet end normalt. 

  Vi har kigget på hver enkelt borger, og vurderet hvilken hjælp der er absolut nødvendig og hvad der, i den ekstraordinære situation vi står i, kan undværes. Vi vurderer hele tiden løbende om man får den tilstrækkelige hjælp og pleje, og så justerer vi ind, hvis der opstår et uopsætteligt behov for det. 

  Alle berørte borgere har fået direkte besked pr. brev og vi har oprettet en hotline til Borgervisitationen man kan ringe på, hvis man har spørgsmål. 

  Borgervisitationen: 99 88 98 50

  Telefonen er åben alle hverdage kl. 7.00-19.00

  Kan jeg stadig få hjælp til alkohol og stofproblemer?

  Ja, det kan du. Rusmiddelteamet kan kontaktes direkte på telefon 40 22 84 56 eller via Borgerservice på 99 88 99 88. Samtalerne er i øjeblikket telefonsamtaler, men så snart det offentlige lukker op, vil samtaler foregå på Mastruplundvej i Støvring.

  Jeg er bekymret for om en pårørende drikker for meget eller har problemer med stoffer, kan jeg få hjælp?

  Ja, det kan du. Du er velkommen til at ringe direkte til Rebild Kommunes Rusmiddelteam på telefon 40 22 84 56 eller via Borgerservice på 99 88 99 88.
   

  Kan jeg komme til tandlæge

  Nej. Kun hvis det er absolut akut og uopsætteligt.

  Indtil videre er klinikkerne lukkede og alle aftaler er udskudte. Hvis du har en aftale, vil du få en ny tid tilsendt senere.

  Du kan ringe til Tandplejen på 99 88 83 35 hverdage mellem 8 og 12, hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig.

  Klinikken i Støvring vil være åben enkelte dage til absolut akut og uopsættelige behandlinger. Kun efter telefonisk aftale. 

  Det skal understreges, at patienter med symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller patienter med påvist COVID-19 IKKE må håndteres i tandplejen. Der henvises i så fald til egen læge.

  Tandpinevagten i Aalborg er åben lørdag, søndag og helligdage. Ring mellem 9 og 10 på 70 200 255.

  Ved store tandskader på blivende tænder, kan lægevagten kontaktes, på 70 150 300 efter 16 på hverdage samt lørdag, søndag og helligdage.

  Alternativt kan privat praksis forsøges kontaktet.

  Mere info om coronavirus og covid-19?

  Hvis du vil vide mere om coronavirus og den sygdom den fører til - covid-19 - opfordrer vi til at du søger oplysninger hos myndighederne. Den bedste information om epidemiens udvikling og de fakta der er kendte nu, finder du på coronasmitte.dk. Oplysningerne er baseret på den nyeste viden og opdateres løbende.

  Menu