Dagtilbudsrapport

leg i sandkasse - foto: www.colourbox.dk
En dagtilbudsrapport giver en status på kvaliteten på dagtilbudsområdet og en indsigt i forholdene på de enkelte institutioner osv. Vi laver dagtilbudsrapport hvert andet år.

Dagtilbudsrapporterne afdækker effekten af den indsats, vi dagligt yder i daginstitutionerne og sigter mod en samlet kvalitetsopsamling for området.

Dagtilbudsrapporten samler og systematiserer en række informationer om det enkelte dagtilbud og om hele området. Det er sigtet med rapporterne at de skal være et redskab, der kan bruges til at arbejde målrettet og systematisk med kvaliteten i dagtilbuddene.

Menu