Dagtilbudsrapport

leg i sandkasse - foto: www.colourbox.dk
En dagtilbudsrapport giver en status på kvaliteten på dagtilbudsområdet og en indsigt i forholdene på de enkelte institutioner osv. Vi laver dagtilbudsrapport hvert andet år.

Dagtilbudsrapporterne afdækker effekten af den indsats, vi dagligt yder i daginstitutionerne og sigter mod en samlet kvalitetsopsamling for området.

Dagtilbudsrapporten samler og systematiserer en række informationer om det enkelte dagtilbud og om hele området. Rapporterne er et redskab, der kan bruges til at arbejde målrettet og systematisk med kvaliteten i dagtilbuddene.

Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning, kommunalbestyrelse og andre med interesse for den kvalitetsmæssige udvikling af dagtilbud i Rebild Kommune.

Dagtilbudsrapporten 2019

I marts 2019 udkom den seneste kvalitetsrapport for dagtilbud i Rebild Kommune. Den dækker udviklingen over de forgange to år 2017-2018. 

Opsummering af dagtilbudsrapportens resultater

Overordnet tegner dagtilbudsrapporten et billede af dagtilbud præget af høj faglig kvalitet, generelt gode rammer og tilfredse forældre med børn i trivsel. Dagtilbuddene i Rebild Kommune står aktuelt midt i en forandringsproces med en ny dagtilbudslov, som medfører nye læreplaner, nye tiltag, vilkår og rammer. Derudover er der nye kommunalpolitiske målsætninger. Rebild Kommune oplever samtidig tilflytning, og det bringer også flere børn til kommunen. 

Læs meget mere om kvaliteten i Rebild Kommunes dagtilbud i Dagtilbudsrapporten 2019

Tidligere dagtilbudsrapporter fra Rebild kommune

Menu