Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet

Onsdag den 1. juni 2022, kl. 8.00 – 20.00 afholdes Folkeafstemning med følgende tema: "Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?"

Afstemningen vil finde sted på det valgsted, som fremgår af dit valgkort. Valgkort skal være modtaget senest 27. maj 2022 med post. Kan du ikke stemme på valgdagen, har du mulighed for at brevstemme.

Oplysningsindsats frem mod folkeafstemningen

Regeringen har sat en indsats i gang, der skal oplyse danskerne om, hvad forsvarsforbeholdet og det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar går ud på hjemmesiden 1juni.dk.

Læs mere om folkeafstemningen her

Brevstemning 

Der er i Rebild Kommune mulighed for at stemme pr. brev fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022. Det er ikke muligt at brevstemme på følgende dage:

  • St. Bededag fredag d. 13. maj 2022
  • Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 26. maj 2022 samt
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag fredag d. 27. maj 2022

Åbningstider:
Borgerservice, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
Mandag – onsdag 09.00 - 14.30
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.30

Ekstraordinære åbningstider i Borgerservice:
Ud over almindelig åbningstid, er der desuden åbent i Borgerservice på følgende tidspunkt:

  • Lørdag den 28. maj kl. 09.00-16.00.

For at undgå ventetid, er det muligt at bestille tid til at brevstemme i Borgerservice.

Tidsbestilling til at brevstemme

Sidste dag for brevafstemning er lørdag den 28. maj 2022. 

Brevstemning i eget hjem

Fra onsdag den 4. maj 2022 kan vælgere ansøge deres opholdskommune om at brevstemme i hjemmet. Frist for at ansøgning skal være indgivet, er mandag den 23. maj, kl. 8.00.

Ansøgning om at stemme på et andet afstemningssted

Vælgere kan ansøge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed fra onsdag den 4. maj 2022. Frist for ansøgning skal være indgivet, er tirsdag den 24. maj, kl. 12.00

Legitimation

Der skal medbringes legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Hjælpemidler ved særlige behov

Der stilles følgende hjælpemidler til rådighed for vælgere med særlige behov: 

  • en LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve 
  • en sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen 
  • en ikke håndholdt lup 
  • en overlægsplade

Følgende hjælpemidler er opstillet i Borgerservice i Støvring samt på valgstedet i Støvring:

  • et hæve/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet 
  • et CCTV (forstørrelsesapparat)

Valgplakater

Valgplakater må ophænges fra lørdag den 7. maj 2022, kl. 12.00 og skal være nedtaget senest torsdag den 9. juni 2022, ved døgnets afslutning. De nærmere regler for ophængning af valgplakater fremgår af Vejloven.

Oplysninger om valgets gennemførelse, de enkelte valgsteder, regler for ophængning af valgplakater mm fremgår af kommunens hjemmeside www.rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni - folkeafstemning