Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kommuneplan 2021: Kom med din mening!

Rebild Byråd har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i høring og vil meget gerne have dine kommentarer.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen forholder sig både til byerne og det åbne land. For eksempel: Hvor skal der være nye bolig- og erhvervsområder og butikker, og hvordan vi sikrer og udvikler kommunens grønne og rekreative områder? Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, og det er derfor en langsigtet plan for kommunens udvikling. 

Forslag til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport er i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger. 

Vi er interesserede i, hvad kommunens borgere, virksomheder, foreninger m.v. mener om Kommuneplan 2021. Derfor inviteres I til at deltage i debatten om udviklingen i Rebild Kommune. 

Borgermøder

I forbindelse med høringen afholdes der to borgermøder. Et møde om 'bosætning og erhverv' og et om 'natur og landskab'. Møderne vil foregå digitalt. I ugen op til møderne, annonceres et link på kommunens hjemmeside.

Den 3. maj kl. 16.30: Natur og landskab
Den 11. maj kl. 16.30: Bosætning og erhverv

Møder lokalt

Udover borgermøderne vil repræsentanter fra Rebild Kommune komme rundt i lokalområderne. Her vil administrative medarbejdere og politikere stå klar til at tage en uformel snak med interesserede borgere om kommuneplanen generelt, og hvad den betyder for dem. Møderne afholdes på centrale pladser i udvalgte byer. Tidspunkt og sted annonceres i ugerne op til møderne på kommunens hjemmeside, og via lokale kanaler.

Den 22. maj – Repræsentanter fra Rebild Kommune besøger udvalgte byer

Foreninger, lokalråd og lign. opfordres til at tage kontakt til kommunen for en konkret drøftelse af de emner, der har deres interesse. Kommunen tilbyder at komme ud til forskellige foreninger i kommunen. For at kunne deltage ved flest mulige arrangementer/møder og med så bred en geografisk fordeling som muligt, vil vi bede jer om at invitere senest 20. maj 2021. 

Den 20. maj – Deadline for invitation af kommunen til deltagelse i møder/arrangementer

Høringssvar

Rebild Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslaget til Kommuneplan 2021. Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”tilføj kommentar” på hjemmesiden.

Send dit høringssvar 

Du kan også sende dit høringssvar ind via plan@rebild.dk eller som et brev til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring så de er modtaget inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Kommuneplan 2021” i overskriften.

Se forslag til Kommuneplan 2021

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik