Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Billede af pige

Handicapprisen i Rebild Kommune 2021

Kender du en person, en gruppe, virksomhed, forening, institution eller organisation, der er værdig til at modtage Handicapprisen 2021? Prisen på 5.000 kr. gives for en særlig indsats for, at borgere med handicap kan være inkluderet i samfundet på lige fod med andre borgere i Rebild Kommune. 

Prisen tildeles for at have: 

 • gjort en helt særlig indsats for en gruppe eller generelt for mennesker med handicap
 • skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for mennesker med handicap, til at kunne deltage på lige fod 
 • skabt lige mulighed for job og beskæftigelse for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for uddannelse, opkvalificering og inklusion for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap 
 • forbedret tilgængeligheden bredt set for mennesker med handicap
 • bidraget til større almen viden om mennesker med handicap, deres forhold og livsbetingelser
 • bidraget til en større grad af inklusion af mennesker med handicap i det offentlige rum og samfundet som helhed. 

Retningslinjerne er meget åbne, da bedømmelsesudvalget ønsker, at borgerne udviser mest mulig initiativ og kreativitet. De personer der indstilles til handicapprisen, skal alle have udvist initiativer, der ligger udover indsatserne i lovgivningen. Det skal netop være det ekstraordinære initiativ til handicappedes forhold, der tilgodeses. 

Den særlige indsats kan være ydet:

 • i forhold til en enkelt borger eller familie
 • som ildsjæl i en forening, organisation eller lign.
 • i forbindelse med aktiviteter for mennesker med handicap
 • af en virksomhed i forbindelse med job og beskæftigelse for mennesker med handicap. 

Enkeltpersoner, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer kan indstille en kandidat. 
Bedømmelsesudvalg og prisuddeling
Byrådet nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Handicaprådet og det politiske system. Prisen overrækkes på FN`s internationale Handicapdag den 3. december 2021 hos modtageren.

Indstilling af kandidat sendes til Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring att.: Susanne Kyndesen Christensen eller på mail til handicapraadet@rebild.dk senest fredag den 19. november 2021.

Monsido - statistik

Cookieinformation