Den åbne fleksible skole

Eleverne lytter opmærksomt og kritisk til de mange forslag
Det begyndte med et idédøgn – en innovationcamp - for eleverne i de ældste klasser i kommunen. Så arbejdede lærerne, pædagogerne, lederne og alle de andre voksne videre med ideerne på tre lange arbejdsdage, og onsdag den 11. december var eleverne igen inviteret til Skørping Hallen for at komme med feedback på resultaterne af de voksnes anstrengelser.

I mangfoldigheden af forslag fra de voksne, var der et gennemgående tema: skolen skal åbne sig endnu mere overfor samfundet. Eksperterne skal ind i skolen og eleverne skal ud i samfundet og lære og prøve sig af der. Klassen, som vi kender den, er også i spil via mere individuel læring og valgfag, talentklasser og læringscentre på tværs af klasser og skoler. De sociale relationer og sammenhængskraften for eleverne skal til gengæld sikres af morgensamling, længere fælles spisepauser og gennemgående voksne – på tværs af skole og SFO.
- Jeg er glad for den spørgelyst og feedback, vi har oplevet fra eleverne i dag, siger Børn og Ungechef Ulrik Andersen og fortsætter – Mange af de ideer og temaer som de voksne eller professionelle arbejdsgrupper har præsenteret i dag, bygger på ideer, som eleverne selv oprindeligt er kommet med.

Motivation, mening, helhed og læring
Gennem efteråret har styre- og arbejdsgrupper i Rebild Kommune arbejdet med at skabe den fælles ramme, som hver enkelt skole skal udfylde til foråret. Målet har været et fælles pejlemærke for kommunens skoler. De fire arbejdsgrupper har arbejdet med hver sit overordnede tema nemlig organisering af skoledagen, SFO og fritidsliv, understøttende undervisning og den åbne skole. Allerede efter første arbejdsdag blev man enige om at kvalificere og filtrere ideerne med fire dogmer, nemlig motivation, mening, helhed og læring for eleverne.

Børn og Ungechef Ulrik Andersen har deltaget i arbejdet og siger
- Vi har lagt vægt på at køre en åben proces med bidrag fra så mange interessenter som muligt. 40 elever og siden 70 lærere, pædagoger, ledere, og folk fra fritids-, kultur- og erhvervsliv, hjulpet os med at tænke åbent og bredt. I dag står vi med resultatet af en proces, som vi kan være stolte af. Vi har fået mange ideer, som vi kan arbejde videre med. Jeg vil også gerne rose arbejdsgrupperne for, at de har holdt fokus på eleverne og skolen, for jeg er godt klar over, at den reform vi sammen har ansvar for at realisere, skaber usikkerhed hos nogle ansatte.

Den videre proces
Forvaltningen skriver nu udkastet til indholdet af folkeskolereformen færdigt, deriblandt kataloget over de mange ideer. Skolerne kan så plukke i kataloget alt efter hvad der giver mening lokalt.
Det nye Børne- og Ungdomsudvalg behandler udkastet på deres første møde i januar, og derefter skal det i offentlig høring.

Nedenfor kan du se en række billeder og indtryk fra dagen

Menu