Dialog med byrådet

Møde - www.colourbox.dk
Har I idéerne, har vi ørerne. Byrådet opfordrer byerne i kommunen til at invitere til dialogmøder.

I byrådets vision for Rebild Kommune hedder det blandt andet, at 'Åbenhed med borgerinddragelse og borgerdeltagelse er væsentlige elementer i bestræbelserne på at udvikle nærdemokratiet. Det direkte møde mellem borger og politiker med mulighed for dialog er vigtig tidligt i processen, når der arbejdes med nye eller særlige initiativer.'

Derfor opfordrer byrådet byerne i kommunen til at invitere os til dialogmøder. Ideen er, at I, der bor og har jeres daglige virke lokalt, sætter dagsordnen og bestemmer, hvad der er vigtigt at få drøftet. Så møder vi op, lytter, svarer på spørgsmål, og i fællesskab 'tager vi en snak om tingene'.

Byrådets ønske er at få bedre føling med, hvad der rører sig lokalt i byerne, og hvilke muligheder I ser for udvikling. For en god ordens skyld: Der er selvfølgelig ingen garanti for, at alle ideer bliver ført ud i livet, men der er garanti for, at vi lytter, involverer os og lader os inspirere af, hvad vi hører på møderne.

Hvem kan invitere?

Det kan foreninger og grupper i de 13 såkaldte 'byzonebyer' i Rebild Kommune: Blenstrup, Bælum, Haverslev, Nørager, Ravnkilde, Rebild, Rørbæk, Skørping, Støvring, Suldrup, Sørup, Terndrup og Øster Hornum.

Der er ikke noget krav om, at det skal være en bestemt type forening eller gruppe, der inviterer, men det kan for eksempel være borgerforeninger, sportsforeninger og lignende – gerne i et samarbejde.

'Det ville glæde os at se…'

Hvis I har fået lyst til at invitere byrådet til et dialogmøde men er lidt i tvivl om, hvordan det skal gribes an, kan disse retningslinjer måske være en hjælp.

  • Mødet skal være forankret lokalt via en forening, eller større gruppe af interessenter.
  • Mødet skal være åbent for alle – også pressen.
  • Det er foreningen med videre, der er værter for mødet og sætter dagsordenen.
  • Foreningen med videre sørger for lokaler og forplejning.
  • Foreningen med videre planlægger og afvikler arrangementet.
  • Kommunen omtaler mødet i annoncen i ugeaviserne to uger inden arrangementet.
  • Foreningen med videre markedsfører mødet i lokalområdet.
  • Der er ikke på forhånd krav til form, tid og sted, men foreslå gerne flere datoer i prioriteret rækkefølge.

Spørgsmål kan rettes til Niels Larsen på e-mail nila@rebild.dk eller telefon 99 88 76 15.

Disse dialogmøder er en del af budgetforliget for 2011, hvor det blandt andet hedder, at 'byrådet ønsker en tættere dialog med byzonebyerne'.

Menu