Ekspropriation til etablering af ny vejforbindelse (Klepholmvej) mellem Støvring Ådale og Hobrovej

Luftfoto - Støvring
Byrådet for Rebild Kommune har vedtaget at understøtte den fortsatte byudvikling i den sydlige del af Støvring Ådale ved at erhverve de nødvendige arealer til anlæg af en ny opgraderet vejforbindelse (ny Klepholmvej) mellem Hobrovej og kommende boligområder øst for jernbanen samt etablering af nyt signalreguleret kryds på Hobrovej.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 6. juni 2019, som angivet nedenfor:

Kl. 13.00:

Forretning vedr. lb.nr. 12, Gunnar Beck
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 13.30:

Forretning vedr. lb.nr 16, Q 8 Danmark A/S
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 14.00:

Forretning vedr. lb.nr. 3, Rebild Vand & Spildevand A/S
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 14:30:

 Forretning vedr. lb.nr 14 og 15, Støvring, Sørup og Gravlev Præsteembede og Støvring Kirke
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 15.00:

Forretning vedr. lb.nr 8, Kombyg A/S
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 15:30:

Forretning vedr. lb.nr 9, Ambercon A/S
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 16.00:

Forretning vedr. lb.nr 7 og 11, Jørgen Østergaard
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 16.30:

Forretning vedr. lb.nr 5 og 6, Jan Kenneth Juul
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 17.00:

Forretning vedr. lb.nr 10, John Houtved og Lene Stubberup-Christensen
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 17.30:

Forretning vedr. lb.nr.1, Torben Brunemark Andersen
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 18.00:

Forretning vedr. lb.nr 13, Grundejerforeningen Ledvogtervej
Mødested: Ved det berørte areal

Kl. 18.30:

Forretning vedr. lb.nr 2 og 4, Banedanmark
Mødested: Ved det berørte areal

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses herunder og på Rådhuset, Hobrovej 110, 9530 Støvring i tidsrummet fra 9. maj 2019 til 6. juni 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rebild Kommune, vejingeniør Asger Rahbek Hansen – mail arha@rebild.dk, samt telefon 99 88 94 42.

Menu