Energi og klima

hus
I Danmark bruger vi ifølge energistyrelsen op mod 40 % af vores samlede energiforbrug i bygninger. Dette viser, at der er muligheder for at spare både energi og penge ved at effektivisere bygningsmassen i Danmark. Energimærkeordningen er et værktøj, der kan benyttes hertil, da energimærkning er en vurdering af den energimæssige tilstand i bygningen. Derudover kommer den med forslag til, hvorledes bygningernes energiforbrug kan nedbringes.

For mere information kan du kontakte vores klima- og energimedarbejder, Kasper Enevoldsen på tlf. 99 88 76 34.

Rebild Kommunes forpligtigelser

I Rebild kommune har vi fokus på at nedbringe energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi. Dette gør vi bl.a. gennem energieffektiviseringer og en udfasning af fossile brændsler i de kommunale bygninger. Det er muligt at læse mere om kommunens arbejde i Rebild Kommunes klimastrategi her.

 
Som en del af Rebild Kommunes arbejde med energi og klima har kommunen indgået et samarbejde med de nordjyske kommuner (undtagen Aalborg og Læsø) og Region Nordjylland om at lave en samlet energiplan. Derudover har Rebild Kommune indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Dette forpligter kommunen til at reducere sit CO2 udslip med 2 % om året. Du kan læse mere om kommunernes arbejde med energi og klima her.

 

Hvad kan man gøre som borger

Klima- Energi- og Bygningsministeriet oplyser, at omkring 30 % af Danmarks energiforbrug benyttes i husholdninger. Dette høje tal viser, at mange borgere i Danmark kan nedsætte deres forbrug og spare penge. At renovere sin bolig giver mange fordele. Udover den økonomiske besparelse ved et lavere energiforbrug vil det også kunne reducere trækgener, øge komforten og give et bedre indeklima.

Andre muligheder for at spare på forbruget og samtidig reducere sit globale fodaftryk er at benytte vedvarende energi som solceller, husstandsvindmøller og varmepumper. Særligt jordvarmepumper er effektive, hvis det er muligt at benytte disse. Specielt kan det også være en økonomisk fordel at udskifte sit gamle oliefyr, og i 2030 skal oliefyr været totalt udfaset i Danmark. Derfor opfordres det til, at man ikke udskifter sit gamle oliefyr med et nyt uden, at man har overvejet mulighederne grundigt. Du kan hente mere information om dette på Energistyrelsens hjemmeside.

Menu