Hvorfor i klare sække?

Klar sæk - www.colourbox.dk
Du skal aflevere dit affald i klare gennemsigtige sække.

Når du aflevere dit affald i klare sække, kan du selv og pladspersonalet bedre se, at det kommer i de rigtige containere.

Klare sække giver klare fordele

Bedre miljø

Når affaldet sorteres bedre øges mængden af affald til genanvendelse. Samtidig bliver der mindre affald til forbrænding og deponering. Frem for alt havner det farlige affald, som for eksempel elektronikaffald og malingsrester de rigtige steder - Til gavn for miljøet. 

Bedre økonomi

Affald der sendes til genanvendelse, kan oftest sælges til en god pris. Affald til forbrænding og deponering koster derimod penge. Bedre sortering af affaldet kommer derfor dig til gode via renovationsgebyret. 

Bedre sikkerhed

Hjælp dig selv og pladsmanden: Det bliver mere sikkert for begge parter at håndtere indholdet i sækkene – lige fra du fylder dem, til de tømmes og sorteres.

Husk, at ordningen er gældende på alle vores genbrugspladser - hvor de ansatte er klar til at hjælpe dig.

Menu