Gebyrer og takster for erhvervsaffald

Gamle mobiltelefoner - www.colourbox.com
Der er to typer af affaldsgebyrer for virksomheder i Rebild Kommune:
  • gebyr for benyttelse af genbrugsplads, se priser per besøg nedenfor
  • gebyr for afhentning af dagrenovation, se takstkatalog

En virksomhed kan vælge at bortskaffe både husholdningsaffald og genanvendeligt affald uden om de kommunale ordninger, og i stedet tilmelde sig en privat ordning for bortskaffelse af affald.

Menu