Gebyrer og takster for erhvervsaffald

Gamle mobiltelefoner - www.colourbox.com
Der er tre typer af affaldsgebyrer for virksomheder i Rebild Kommune:
 • gebyr for benyttelse af genbrugsplads, se priser per besøg nedenfor
 • gebyr for afhentning af dagrenovation, se takstkatalog
 • administrationsgebyr.

En virksomhed kan vælge at bortskaffe både husholdningsaffald og genanvendeligt affald uden om de kommunale ordninger, og i stedet tilmelde sig en privat ordning for bortskaffelse af affald. Men administrationsgebyret opkræves uanset, om en virksomhed bortskaffer affald via kommunal eller privat ordning. Der er begrænsede muligheder for fritagelse.

Takster for virksomheders adgang til genbrugspladser i 2014

Priserne er per gang:

 • Varebil/personbil 111 kr.
 • Varebil/personbil med trailer 318 kr.
 • Kassevogn 318 kr.
 • Kassevogn med trailer 455 kr.
 • Ladbil 455 kr.
 • Ladbil med trailer 593 kr.
 • Traktor (maksimalt 3.500 kg) 455 kr.
 • Traktor (maksimalt 3.500 kg) med anhænger 593 kr.

Menu