Digitalisering

Få overblik over hvordan Busines Rebild kan hjælpe dig med digitalisering i din virksomhed.

Digitalisering betyder, kort fortalt, at en virksomheds rutiner og systemer forbedres ved hjælp af af digitale værktøjer og teknologier. 

Det overordnede mål med en digitaliseringsprocess er altid en styrkelse af virksomheden. De konkrete aktiviteter og det konkrete udbytte kan variere fra virksomhed til virksomhed. Mange virksomheder fokuserer på:

 • En data-drevet styrkelse af forretningen. Med digitalisering følger data. Ved hjælp af data kan du analysere på salg, indkøb, effektivitet, fejlrater, etc - og iværksætte nye initiativer, der løbende kan hjælpe virksomhedens til at optimere processer, baseret på faktuelle data snarere end mavefornemmelser
   
 • Dokumentation af processer. Mange virksomheder får aldrig defineret deres processer ordentlig – og viden forlader virksomheden ved fratrædelser eller opsigelser. En digitaliseringsprocess kan gøre viden i virksomheden mindre afhængig af enkeltpersoner.
   
 • Skabelse af ny værdi til virksomheden. Digitalisering kan lede til nye produkter. Systematiseringen af viden og processer kan give virksomheden mulighed for at tilbyde nye produkter.
   
 • Frigørelse af ressourcer til nye opgaver. Manuelle processer kan ofte automatiseres, så medarbejdere kan opkvalificeres og løse vigtigere opgaver i virksomheden.
   
 • Øget kvalitet af arbejde og produkter. Digitalisering kan give nye værktøjer til kvalitetskontrol og -styring, og til bedre at realisere medarbejderes fulde potentiale. 
   

Er digitalisering komplekst - og dyrt?

Digitalisering kan potentielt kan have indflydelse på mange funktioner og aktiviteter i en virksomhed. Derfor kan digitaliseringsprojekter også blive komplekse og tunge i både tid og omkostninger. Idet digitalisering af virksomhedens rutiner og systemer altid medfører en investering, er det vigtigt at have et skarpt øje for den reelle gevinst ved en digitalisering, kontra investeringen. Uanset målet, skal denne give mening.

"Hemmeligheden" bag successfuld digitalisering er at tackle udfordringerne i den rigtige rækkefølge; Pluk de lavest hængende frugter først. Digitaliser hvor det er enkelt og mindre omkostningstungt. Når organisationen har fået udbytte af processen, kigger man på at tackle næste udfordring.

Digitalisering kan sagtens foregå i det små, med stort udbytte. Det vigtige er at oparbejde en forståelse for fordele kontra omkostninger og at være åben for nyskabelse.

Tips til digitalisering:

 • Vælg de rigtige samarbejdspartnere omkring digitalisering. 
 • Vælg en agil tilgang. Dvs; små projekter, som hurtigt kan ændres i takt med at du og din organisation bliver klogere.
 • Brug gerne eksterne partnere, men oparbejd egne digitale kompetencer.
 • Vær åben for nye metoder, processer og arbejdsgange.
   

Erhvervsfremmemidler relevant for digitalisering:

Der findes en mængde erhvervsfremme-rettede tilskudsprogrammer, som kan være aktuelle for din virksomheds digitalisering. Vi holder løbende øje med de mest interessante, og lister dem her:

Lær:Digital

Lær:Digital er online kursusforløb, der hjælper dig med at tage skridtet videre og digitalisere din virksomhed. Her er der ikke fokus på smarte buzzwords eller tung teori – i stedet lægger vi vægt på, at du hurtigst muligt kommer i gang med at udnytte den digitale verdens mange fordele. Lær:Digital er målrettet dig, der arbejder i en mindre virksomhed og bare gerne vil i gang.

Der er 4 online kursusforløb i Lær:Digital, som hver er opbygget af 6-10 moduler, som du kan gennemgå i det tempo, der passer dig.

Forløbene er:

 • Intro til digitalisering (6 moduler)
 • Administrative processer (8 moduler)
 • E-handel (6 moduler)
 • Sociale medier (10 moduler

Udbytte:
Opkvalificering gennem online-kurser.

Betingelser:
Prisen for deltagelse er 999 kr. pr. deltagende medarbejder. 

Deadline:
Ingen.

Se mere her:
https://smvdigital.dk/digital-omstilling/laer-digital
 

Bliv:Digital

Bliv:Digital er et tilbud til dig, der har planer om at gøre din virksomhed mere digital, men ikke helt ved, hvordan du gør digitaliseringen til virkelighed. Dig, der sidder med en konkret udfordring og gerne vil have hjælp til at komme videre.

Det kan være eksempelvis være:

 • En håndværksvirksomhed, som ønsker at få hands-on oplæring i at benytte digital fakturahåndtering
 • Møbelforretning med 6 medarbejdere, hvis online ordresystem ikke taler sammen med deres logistiksystem. 
 • Lille handelsvirksomhed med lokale kvalitetsfødevarer, der vil åbne webshop som supplement til gårdbutik.

Udbytte:
Medfinansiering på 50% af op til 100.000 kr. til sidemandsoplæring eller sparring i en tidsbegrænset periode, så du kan komme i mål med din digitaliseringsproces.

Betingelser:

 • Kan primært søges af virksomheder med 1-20 medarbejdere, men også  af større SMV’er.
 • Din virksomhed skal være lavt digitaliseret indenfor enten: Administrationsprocesser, kerneprocesser eller i salgskanaler og kommunikation.
 • Dit mål skal være: Forøget digitalisering, forbedret effektivitet/produktivitet og derigennem forøget konkurrenceevne.
 • Kompetenceudvikling kan omfatte: Afklaring og konkretisering af behov for digitale løsninger, forberedelse til og bestilling af digitale systemer eller hands-on oplæring i brugen heraf.
 • Kræver en velbegrundet ansøgning.

Frist:
Deadline for ansøgning 7. december 2020.

Se mere her:
https://smvdigital.dk/digital-omstilling/bliv-digital
 

Vilje Til Vækst Rådgivning

Med Vilje til Vækst kan vi til nedsat pris hjælpe dig i gang med digitalisering ud fra mulighederne i din virksomhed. Igennem rådgivningsforløbet arbejder vi med eksterne rådgivere og udarbejder en vækstplan, som konkretiserer hvilke aktiviteter og investeringer der skal til, for at din virksomhed kan vækste. Efter endt forløb er I klar til at realisere jeres vækstpotentiale med jeres specifikke vækstplan.

Udbytte:
Vi forbinder dig med rette rådgiver, der laver en handlingsplan i forhold til den optimale digitaliserings-løsning for jer.
Vilje til Vækst programmet investerer midler svarende til 50% af det samlede konsulentkøb.

Betingelser:

 • Virksomheden skal have potentiale til at blive en vækstvirksomhed inden for 5 år
 • Skal have potentiale til at være mindst 5 fuldtidsansatte om 2 år (udover ejer)
 • Har positiv egenkapital
 • Ikke ellers ville kunne realisere vækstaktiviteterne i samme tempo og omfang
 • Virksomheden betaler et kontant opstartsgebyr på 15 procent af det samlede konsulentkøb.

Se mere her:
https://ehnj.dk/vtv
 

DigitaliseringsBoost

Ved etablering af samarbejde kan DigitaliseringsBoost understøtte udviklingen af et koncept eller en platform for digitalt salg eller service.

Udbytte:
Hvert team får op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen. Dertil får de op til 50.000 kr. til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen, samt hjælp til at komme gennem processen og en mulighed for at præsentere den færdige løsning for potentielle kunder ved fx workshop, konference eller lignende.

Betingelser:

 • Løsningerne skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution. 
 • Der skal være tale om et nyt produkt eller løsning indenfor industri 4.0 teknologier med et kommercielt sigte og med et eller flere elementer af design i bred forstand.
 • Samarbejderne skal føre til produkter eller løsninger.
 • Virksomhedernes konkrete behov, kendskabet til markedet og kundernes behov skal være styrende for innovationen.
 • Produktet skal udvikles frem til udviklingsniveau TRL 6 eller TRL 7. 

Frist:
DigitaliseringsBoost-programmet løber i perioden 2017-2022. Aktuel runde: Deadline 18. December 2020

Se mere her:
https://digitaliseringsboost.dk/
 

Innobooster

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende resultater for at hjælpe med at omsætte deres spændende ideer til værdi, som kan skabe vækst og beskæftigelse.

Udbytte:
InnoBooster investerer mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. i udgifter, der er forbundet med at virkeliggøre den nyskabende idé. 

Betingelser:

 • Små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale kan søge, hvis der er årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår), eller virksomheden har tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år.
 • Start‐up virksomheder, der er stiftet inden for de seneste tre år, kan alternativt vise deres potentiale ved at redegøre gennem ansøgning.
 • Jo højere beløb der søges, desto højere krav stilles der til det nyskabende i idéen og til ansøgningen.

Frist:
Løbende optag.

Se mere her:
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster/innobooster
 

Omstillingspuljen - Et løft til turisme og oplevelsesbranchen

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.
Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.
Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til: Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til digitalisering, kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber, køb af udstyr til nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Udbytte:
Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. 

Betingelser:
Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet

Frist:
Der åbnes for ansøgninger i første halvdel af 2021.

Se mere her:
https://ehnj.dk/omstillingspuljen
 

Hvordan kan Business Rebild hjælpe dig videre?

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen er din digitaliseringskonsulent hos Business Rebild. Thomas har arbejdet med IT og tech i mange år, og har derfor stor indsigt i brugen af digitale teknologier og værktøjer i kommercielt regi. Du kan bruge Thomas som din sparringspartner i forhold til digitalisering af din virksomhed:

 • Råd og vejledning omkring digitaliseringsmuligheder i DIN virksomhed.

 • Sparring omkring muligheder og udfordringer

 • Hjælp til valg af samarbejdsparnere

 • Adgang til erhvervsfremmemidler, som kan delfinansiere din digitalisering.

Kontakt Thomas i dag på 41 77 72 51 / thni@rebild.dk, og få en snak om dine muligheder indenfor digitalisering.

Menu