Rådets sammensætning og medlemmer

Hænder i samarbejde - foto: www.colourbox.com
Erhvervsudviklingsrådet er sammensat af virksomhedsrepræsentanter fra lokale virksomheder og repræsentanter fra Byrådet.

Erhvervsudviklingsrådet, der består af 12 medlemmer og 2 suppleanter, har følgende sammensætning:

  • To byrådsmedlemmer valgt af byrådet, hvoraf den ene er borgmesteren
  • Fem medlemmer, udpeget af byrådet, eksempelvis erhvervsrepræsentanter, der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken
  • Fem medlemmer, der vælges på Erhvervsudviklingsrådets årsmøde.

Se oversigt over Erhvervsudviklingsrådets medlemmer.

Menu