Brugerbetaling

Penge brugerbetaling
Virksomheder og landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal betale for den tid, kommunen bruger i forbindelse med miljøtilsyn og på at udarbejde miljøgodkendelser.

I tidsforbruget indgår både tid anvendt på virksomheden/bedriften og tid brugt på forberedelse, opfølgning, rapportskrivning m.v. Der tages ikke betaling for kørsel.

Hvert år i november skal kommunen opkræve brugerbetalingen. Brugerbetalingen opkræves for de opgaver, som kommunen har udført i perioden 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.  Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Timesatsen fastsættes og reguleres årligt af Miljøstyrelsen, og kan ses på deres hjemmeside.

Menu