Hobbydyrehold

Hobbydyrehold heste foto: colourbox.dk
Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i byzone eller landzone.

Hobbydyrehold i byzone

I byzone kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger og op til 30 høns.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Hobbydyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt.

Størrelsesgrænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

et dyrehold med enten:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid

Det er således altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe (under 18 uger) uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ved ordet "høns" forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle.

Hvis du ønsker flere dyr end nævnt ovenfor, skal du henvende dig til Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88 eller på cnm@rebild.dk.

Naboklager

Hvis dit dyrehold medfører væsentlige gener for dine naboer eller risiko for forurening, kan kommunen give dig påbud om at ændre forholdene.

Menu