Etablere, ændre eller udvide dyrehold

Grisebasser - foto: www.colourbox.com
Hvis du vil etablere et dyrehold eller ændre sammensætningen eller størrelsen af eksisterende dyrehold på mere end 15 dyreenheder (DE) skal du kontakte kommunen.

Du må som udgangspunkt ikke foretage nogen ændringer uden først at indhente tilladelse eller godkendelse.

Enkelte ændringer af eksisterende husdyrbrug kan dog gennemføres på baggrund af en anmeldelse.

Hvilke regler, der gælder for netop din ejendom, og hvordan du skal ansøge afhænger af størrelsen på det endelige dyrehold.

 

Blanket til ophør med erhvervsmæssigt dyrehold

Erklæring om, at beholder tages ud af drift

 

 

Menu