Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål vi får vedrørende landbrug.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88 eller på mail cnm@rebild.dk 

Hvor må jeg holde dyr?

Du må holde dyr i landzone. Større eller erhvervsmæssigt dyrehold skal altid være i landzone, og kræver enten en accept eller en tilladelse/miljøgodkendelse.

I byzone må du kun have almindelige kæledyr. Se reglerne under hobbydyrehold.

Hvordan skal jeg opbevare gylle?

Gylle skal opbevares i en gyllebeholder. Du skal sørge for, at gyllen bliver opbevaret, så der ikke er risiko for forurening eller for gener for dine naboer. 

Hvis din gyllebeholder kan rumme mere end 100 m3, skal den kontrolleres enten hvert 5. år eller hvert 10. år, af en autoriseret kontrolant. Læs mere om reglerne på beholderkontrol.dk. 

Jeg bruger ikke min gyllebeholder - skal jeg gøre noget?

Hvis du ikke længere ønsker at bruge din gyllebeholder, skal du udfylde og sende Erklæring om, at beholder tages ud af drift til:

Center Natur og Miljøs mailadresse - cnm@rebild.dk eller

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Skal jeg betale for kommunens arbejde?

Vi opkræver gebyr i forbindelse med tilsyn, godkendelser og revudering. Der kan også være brugerbetaling på andre slags sager. 

Der tages ikke betaling for kørsel. Her kan du læse mere om brugerbetaling

Menu